Publicatiedatum: 30-09-2019

Nieuws

VWS gaat met nieuwe wet zorgfraude te lijf

Het ministerie van VWS bereidt een nieuwe wet voor waardoor het mogelijk wordt zorgfraude beter en sneller op te sporen.

Met de wet hopen minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis (VWS) de samenwerking tussen instanties bij het aanpakken van zorgfraude te verbeteren. Daarbij gaat het om zorgaanbieders, toezichthouders, opsporingsdiensten, zorgverzekeraars en gemeenten.

Duizend meldingen

De bewindslieden vinden de maatregel nodig omdat de fraude in de zorg hardnekkig blijft. Bij de NZa, het CIZ en de IKZ kwamen vorig jaar ruim duizend meldingen binnen over fraude.

Pgb

De problemen concentreren zich bij de pgb-gelden, de ongecontracteerde zorg in de wijkverpleging en nieuwe toetreders in de zorg. Dat schrijven De Jonge en Blokhuis in de Tweede Voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018-2021.

Centraal registreren

Het wetsvoorstel zorgt er voor dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten data over fraudeurs op een centrale plek registreren in een 'waarschuwingsregister'.

Uitwisselen

Het wetsvoorstel zorgt er ook voor dat betrokken partijen signalen over fraude beter uitwisselen. "Nu is dit beperkt of niet mogelijk", aldus de bewindslieden. Het uitwisselen van signalen zal verlopen via een rechtspersoon met een wettelijke taak, de stichting IKZ. Dit komt in de plaats van het huidige samenwerkingsverband van partijen.

Raad van State

Het wetsvoorstel wordt nog dit jaar naar de Raad van State gestuurd. Dan kan het begin volgend jaar al naar de Tweede Kamer voor behandeling.

Bron: Skipr

Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)

Het IKZ bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid en zorgverzekeraars die zich bezig houden met toezicht en opsporing in de zorg en zorgt dat opsporingsdiensten en toezichthouders van de overheid en controleurs van de zorgverzekeraars, fraude en fouten in de zorg effectiever kunnen aanpakken.
Krijgt u een fraudesignaal binnen en wilt u ondersteuning bij de aanpak hiervan? Neem dan contact op via nalevingverberg dit@vng.nl of de KCHN-adviseur in uw regio.