Publicatiedatum: 11-11-2019

Nieuws

Veel belangstelling van raadsleden voor workshop ‘Voorkom zorgverwaarlozing’

Vrije dag of niet, de meerderheid van de raadsleden uit Assen was aanwezig bij de workshop ‘Voorkom zorgverwaarlozing’. Wilko Pelgrom en Peter de Lange van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) gaven voorbeelden uit de praktijk en ondervonden dat er veel behoefte was aan informatie onder de gemeenteraadsleden.

Het aantal meldingen van fraude en misbruik in de zorg is de laatste jaren toegenomen. Het gaat dan vaak om te hoge declaraties voor zorg die soms niet eens geleverd wordt. Terwijl cliënten die zorg wel nodig hebben. Deze kleine groep frauduleuze zorgaanbieders stelt de grote meerderheid die goede zorg levert in een kwaad daglicht. 

Rol van de raad

Het KCHN ondersteunt gemeenten bij de toepassing preventie, toezicht en handhaving in het sociaal domein en speelt daardoor een belangrijke rol bij het voorkomen en bestrijden van zorgfraude. Er is veel aandacht voor bestuur, beleid en uitvoering, maar de gemeenteraad is minstens zo belangrijk. De kaderstellende en controlerende taak van de raad kan natuurlijk ook toegepast worden bij preventie, toezicht en handhaving in het sociaal domein. De bedoeling van de workshop is dan ook om raadsleden meer bewust te maken van hun rol op dit thema.

Wilko Pelgrom: “Raadsleden staan als volksvertegenwoordiger midden in de lokale samenleving en ontvangen ook als een van de eersten signalen als er in het zorgaanbod iets mis gaat. Vanuit hun kaderstellende taak hebben zij mogelijkheden invloed uit te oefenen op de uitvoering van preventie, toezicht en handhaving. Ook kunnen zij het college controleren op het behaalde resultaat en aanspreken als dat nodig is”.

Ambtelijke organisatie

De aanwezige raadsleden vonden de besproken casus ‘heel herkenbaar’ en stelden goede vragen over pgb’s en een multidisciplinaire aanpak van het probleem. Wilko en Peter ondervonden dat zorgfraude een onderwerp is wat leeft en wat de nodige zorgen baart. Opvallend was dat veel raadsleden niet goed weten hoe hun eigen ambtelijke organisatie is ingericht op het gebied van toezicht, handhaving en inkoop in de WMO/Jeugd. Men kent de verordening niet, weet niet of er toezichthouders zijn aangesteld en hoe de inkoop is geregeld. Daar is nog winst te behalen.

Het doel van de workshop was raadsleden meer bewust te maken van hun eigen rol bij het voorkomen en bestrijden van zorgfraude en dat is zeker geslaagd. De bedoeling is de workshop ook in andere gemeenten te gaan geven.