Publicatiedatum: 30-10-2019

Nieuws

Inzicht in toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet binnen uw gemeente

Wilt u ook weten hoe uw gemeente ervoor staat op het gebied van toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet? Om hier goed zicht op te krijgen, hebben wij een vragenlijst voor u opgesteld.

Doel vragenlijst

Door het invullen van de vragenlijst krijgt u inzicht in de inbedding van toezicht en handhaving van de Wmo 2015 en Jeugwet binnen uw gemeente. Heeft u al een visie opgesteld? Werkt u met een meldpunt voor onrechtmatigheden? Hoe heeft u de regionale samenwerking vormgegeven?
Daarnaast geeft de lijst VNG KCHN een beeld van waar zij in de ondersteuning van gemeenten prioriteit aan moet geven.

Inhoud van de vragenlijst

De vragen zijn onderverdeeld in vijf onderwerpen. Het betreft vragen over bestuur, dienstverlening, fraudebewustzijn, toezicht op rechtmatigheid en samenwerking binnen de keten.

Toegang tot de vragenlijst

Geregistreerde contactpersonen voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein of contactpersonen van VNG KCHN kunnen de lijst invullen. Zij hebben hierover eerder een mail ontvangen.

Wilt u de vragenlijst ook graag invullen? Vraag dan in uw gemeente na wie bij u geregistreerd staat als contactpersoon voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Zij kunnen u verder helpen.

De vragenlijst vindt u op het platform vng.databank.nl.

Inzien van de resultaten

De uitkomsten zijn binnenkort beschikbaar als interactief rapport op Waarstaatjegemeente. Deze website bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op de site vindt u kengetallen van alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. 

Nadere vragen of toelichtingen

Indien u vragen heeft over de vragenlijst kunt u contact opnemen met VNG KCHN via naleving@vng.nl