Publicatiedatum: 11-09-2019

Nieuws

3 oktober op het congres | 'Ik heb een licht verstandelijke beperking, wie helpt mij?'

Op 3 oktober vindt voor de tweede keer het congres Handhaving en Naleving plaats. Ditmaal is het thema ‘Toezicht en handhaving; vangrail van de samenleving’. In aanloop naar deze dag geven wij het woord aan een aantal sprekers om u wat meer inzicht te geven in de workshops die worden gegeven.

Muzaffer Yuksekyildiz van GGD Rotterdam-Rijnmond vertelt over het onderzoek dat is uitgevoerd naar kwetsbare doelgroepen in onze samenleving. Muzaffer hoopt op een interactieve workshop, waarbij hij het gesprek kan aangaan met de deelnemers.

Waar gaat de workshop over?

De workshop gaat over kwetsbare doelgroepen in onze samenleving. Tegenwoordig gaat wetgeving uit van zelfredzaamheid en de participatiesamenleving, maar ons onderzoek laat zien dat niet alle burgers daartoe in staat zijn.

Waarom dit onderwerp?

Samen met het Toezicht Sociaal Domein (landelijke inspectie) heeft het Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond (lokale inspectie) in 2018 en 2019 een onderzoek uitgevoerd naar mensen met een lichtverstandelijke beperking in de gemeente Nissewaard.

We hebben meer dan 50 mensen geïnterviewd in het brede sociaal domein, zoals: burgers met een verstandelijke beperking, huisartsen, mensen van de politie, zorgaanbieders, maar ook ambtenaren. Daarnaast hebben we ook 50 Wmo indicatierapporten geanalyseerd.

In het onderzoek hebben we zeer interessante bevindingen opgedaan. Mensen met een verstandelijke beperking worden vaak niet begrepen door organisaties en zijn over het algemeen niet in staat om een Wmo-indicatie (hulpvraag) in te dienen bij de gemeentelijke loketten.

De toegang tot voorzieningen van gemeenten zijn niet laagdrempelig. Alles moet digitaal of telefonisch, waardoor mensen met een licht verstandelijke beperking afhaken. Deze mensen worden niet begrepen door de (overheids)instanties, maar ook organisaties in het sociaal domein spreken onderling verschillende talen. Positief is dat de geleverde kwaliteit van Wmo-ondersteuning aan deze mensen van voldoende kwaliteit is.           

Waarom geeft u de workshop?

Ik wil graag mijn kennis delen en deelnemers informeren over de omgang met mensen met een lichtverstandelijke beperking en meedenken in eventuele oplossingen. 

Wanneer is de workshop een succes?

Het is al een succes als de workshops interactief is en de deelnemers aandacht hebben voor bijzondere doelgroepen in onze samenleving!

3 oktober: congres Handhaving en Naleving 'Vangrail van de samenleving'

Wilt u weten wat de recente ontwikkelingen zijn op het gebied van handhaving en naleving in het sociaal domein? Hoe u uw eigen professionaliteit versterkt, met welke partijen u kunt samenwerken en hoe u de integraliteit binnen uw gemeente verder versterkt? Voor alle antwoorden nodigen we u uit voor het congres Handhaving en Naleving in Apeldoorn. Wacht niet te lang met aanmelden, want de eerste workshops raken al vol!

 

Het volledige programma en de omschrijving van de ruim 40 workshops vindt u op de congreswebsite