Publicatiedatum: 14-09-2018

Nieuws

Grip op pgb-gelden mogelijk verbeterd

Minister De Jonge van Volksgezondheid buigt zich over ‘meer of andere mogelijkheden om toe te zien op de juiste besteding van pgb-gelden’. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen over een vermeende zorgfraudezaak in Nijmegen, waarvan de rechter onlangs weinig heel liet.

Nijmegen claimde 1,8 miljoen euro van zorgbedrijf de Rigtergroep wegens fraude en het leveren van onvoldoende zorg. Vanwege een faillissement van de grootste dochter blijft er van die vordering slechts 82.000 euro over.

Meer mogelijkheden

SP-Kamerlid Maarten Hijink trok naar aanleiding van de zaak aan de bel. ‘Hoeveel grip en hoeveel controlemogelijkheden heeft een gemeente eigenlijk op de zorginstellingen die zorg via pgb-gelden leveren aan haar inwoners? Vindt u dat gemeenten meer mogelijkheden moeten krijgen om toe te zien op de juiste besteding van pgb-gelden?’ vraagt hij onder meer.

Makkelijker

Volgens de minister is het vorig jaar al wel ‘makkelijker gemaakt’ om zorginstellingen tot de orde te roepen. Desondanks onderzoekt hij dus extra mogelijkheden. ‘De beleidsverkenning zal in het najaar aan de Tweede Kamer worden verzonden.’ In die verkenning belooft hij ook aandacht voor de vraag hoe pgb’s alleen bij de juiste personen terechtkomen. ‘Het pgb is een mooi instrument voor mensen die er goed mee om kunnen gaan, maar het is niet voor iedereen geschikt.’

Bron: Gemeente.nu