Publicatiedatum: 05-11-2019

Nieuws

Pgb-riscoscan bewijst zijn succes

De SVB en het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) voeren samen het project Pgb-risicoscan uit. Dit is een instrument in ontwikkeling waarmee via data van de SVB gemeenten onder andere kunnen zien of het aantal uren dat een zorgaanbieder in totaal declareert fysiek wel mogelijk is.

Onze collega Sanne Hoogendoorn was vrijdag 1 november bij de presentatie van de voorlopige resultaten aan minister Hugo de Jonge van VWS. De risicoscan heeft na een klein half jaar testen zijn succes bewezen; er zijn al 33 bezoeken aan zorgverstrekkers gebracht en een aantal vervolgonderzoeken is ingesteld. 

Sanne maakte van de gelegenheid gebruik om de minister ons praktijkboek aan te bieden, met daarin 44 voorbeelden over preventie, toezicht en handhaving. Veel artikelen sluiten naadloos aan op het programma Rechtmatige Zorg van VWS, dat leidt tot een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan.

Later deze maand vindt er een uitgebreide evaluatie plaats van het project Pgb-risicoscan. Daaraan nemen alle deelnemende gemeenten deel en wordt afgesproken welk vervolg het project krijgt.