Publicatiedatum: 13-05-2019

Nieuws

Tilburg beschuldigt zorgclub van fraude, organisatie doet aangifte van smaad

Een zorgclub in Tilburg, die van fraude wordt beschuldigd, doet aangifte tegen de gemeente wegens smaad. De woordvoerster van wethouder Rolph Dols (zorg) gaat ruiterlijk door het stof voor een mail van de gemeente Tilburg aan MEE waarover het Brabants Dagblad beschikt. In die mail meldt de gemeente dat de zorgorganisatie 'in verband met fraude tot hoogstens september aanstaande zorg mag leveren'.

Smaad

Voor Cojoto is de zaak daarmee niet afgedaan. "Al voordat onderzoek is afgerond zijn we al veroordeeld als fraudeur", zegt bestuurslid Cor Davits. Hij doet aangifte wegens smaad en daagt de gemeente voor de rechter. "Die beschuldiging van fraude is ook gedeeld met een cliënt en een bewindvoerder. Er is teveel schade gedaan."

Mix van problemen

Vanuit de Molenstraat biedt Cojoto dagbesteding, begeleiding en soms woonruimte aan een kleine 25 cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb). Dit zijn veelal jonge mensen met een mix van problemen: schulden, psychische problematiek en verslaving.

Tussen Cojoto en de gemeente is al maanden onenigheid. Onder druk van het onderzoek kondigde de 15 jaar oude organisatie eerder dit jaar aan ermee te gaan stoppen. De combinatie van wonen én zorg is volgens Davits amper nog mogelijk sinds de financiering vooral afhankelijk is van de Wmo. "Maar een rol speelt ook dat beide bestuurders richting pensioenleeftijd gaan".

Zorggeld onrechtmatig besteed

Aanvankelijk beloofde de gemeente volgens hem steun om in 2 jaar tijd cliënten elders onderdak te brengen. Davits: "Maar dat werd al snel getorpedeerd. Daarop hebben wij besloten toch door te gaan met alleen de zorg en begeleiding. Sindsdien worden op last van hogerhand de indicaties van cliënten beperkt, zoals nu ook keihard blijkt."

Davits verhult niet dat zorggeld onrechtmatig is besteed. Dat is volgens hem echter niet Cojoto, maar individuele cliënten te verwijten. Zij komen veelal uit de jeugdzorg, maar moesten zich na hun achttiende zelf zien te redden. "De woonruimte die wij boden was een uitkomst, maar van hulpverleners moesten ze vaak niks meer hebben. Wij zijn echter altijd consequent blijven aanbellen en begeleiding blijven aanbieden. Ontluisterend dat daarvoor betaald is? Dat is het ook, maar neem van mij aan dat ‘no shows’ een wijdverbreid verschijnsel zijn in de zorg."

Meerdere pgb-organisaties

De gemeente wil op deze zaak niet verder ingaan. Ze bevestigt dat meerdere pgb-organisaties momenteel worden doorgelicht, maar wil niet zeggen hoeveel. "We reageren nu vooral op signalen. Uiteindelijk willen we vooral vooraf een beter beeld hebben om meer risicogestuurd te kunnen werken", zegt de woordvoerster.

Bron: Brabants Dagblad

Ondersteuning bij fraudesignalen

Krijgt uw gemeente een fraudesignaal binnen en wilt u ondersteuning bij de aanpak hiervan? Neem dan contact op via nalevingverberg dit@vng.nl of de KCHN-adviseur in uw regio.