Publicatiedatum: 10-05-2019

Nieuws

PvdA wil meer uniformiteit in controle zorgaanbieders

Zorgaanbieders die opzettelijk in de fout zijn gegaan met zorggeld en geen nieuw contract krijgen in die gemeente komen in een andere gemeente gewoon aan bod. PvdA-Kamerlid John Kerstens ziet graag meer controle vooraf en wil meer uniformiteit in de aanpak van gemeenten, schrijft Binnenlands Bestuur.

Kamervragen

Foute zorgondernemers die bij andere gemeenten wel een nieuw contract krijgen vormden voor Kerstens de reden om Kamervragen te stellen aan minister Hugo de Jonge (VWS), nadat TC Tubantia hierover had bericht. Hij vreest 'shopgedrag' van deze zorgbureaus en daarmee voortzetting van frauduleuze praktijken als gemeenten verschillend omgaan met controle en toezicht.

Kerstens vraagt De Jonge of hij kwaliteitscontrole na gunning van een contract wel een effectieve werkwijze vindt. En of de minister er nog vertrouwen in heeft dat gemeenten de verantwoordelijkheid nemen om onverantwoorde risico’s te voorkomen bij de selectie van aanbieders.

Meer uniformiteit

Tenslotte wil hij van De Jonge weten hoe hij ervoor gaat zorgen dat de aanpak van fraude effectiever wordt, of hij daarbij ook uitgaat van het principe dat een serieuze controle vooraf noodzakelijk is en of de minister gaat zorgen voor meer uniformiteit in die aanpak door gemeenten.

Allebei voor- en nadelen

Jan Telgen, emeritus hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector aan de Universiteit Twente en directeur van het Public Procurement Research Centre, wijst er op dat het principe van controle achteraf op verzoek van Nederland is opgenomen in de Europese aanbestedingsregels. Volgens hem hebben zowel controle vooraf (pre-kwalificatie) als achteraf (post-kwalificatie) worden gebruikt in de inkoop en allebei voor- en nadelen hebben.

"In het sociaal domein contracteren gemeenten regelmatig grote aantallen partijen, maar dat contract op zich levert nog geen werk op. Pas als er binnen dat contract een opdracht wordt verleend, bijvoorbeeld omdat een cliënt voor die aanbieder kiest, is er sprake van echte omzet", aldus Telgen in Binnenlands Bestuur.

Enorm veel werk

Vooraf controleren is bij grote aantallen aanbieders enorm veel werk voor zowel de gemeente als de aanbieders. Bij controle achteraf vult iedereen eerst een vragenlijst in en controleert de gemeente pas bij opdrachtverlening of de partij die de opdracht krijgt goed genoeg is. Dan pas hoeft de zorgaanbieder bewijsstukken aan te leveren.

Links