Publicatiedatum: 14-05-2019

Nieuws

Minister Bruins trekt het wetsvoorstel tegen zorgfraude in

Minister Bruins (VWS) heeft gisteren het wetsvoorstel 'Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg' ingetrokken. Het wetsvoorstel zou vandaag in de Eerste Kamer worden besproken, maar kon vanwege privacy op te weinig steun rekenen.

Nieuw wetsvoorstel

Het wetsvoorstel dateert al van 30 juni 2014. In de brief aan de Eerste Kamer, waarmee de minister het wetsvoorstel intrekt, geeft hij aan dat de ontwikkelingen sinds 30 juni 2014 niet hebben stilgestaan. Hij wil de wettelijke borging in een nieuw wetsvoorstel neerleggen en komt daarom met een nieuw, verbeterd wetsvoorstel met aanpassingen in de procedure.

Een woordvoerder van VWS laat aan de NRC weten dat in dat nieuwe voorstel opgenomen is dat verzekerden vooraf worden geïnformeerd als een verzekeraar een medisch dossier wil onderzoeken. Zij kunnen een dergelijk onderzoek dan weigeren door een beroep te doen op hun privacy. Het raadplegen van een medisch dossier blijft echter mogelijk bij sterke vermoedens van fraude.

Bronnen: NRC en nieuwsbericht Eerste Kamer