Publicatiedatum: 18-03-2019

Nieuws

Zorgfraude nieuw verdienmodel voor criminelen

Criminelen hebben een nieuw verdienmodel ontdekt: zorgboerderijen. Ze hebben het gemunt op de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) van verslaafden, daklozen en andere hulpbehoevenden, die ze soms ook nog voor hen aan het werk zetten.

Zorgfraude is in het hele Noorden in opmars, met name in de grote steden, staat in een vertrouwelijke inventarisatie waarover Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant schrijven. De inventarisatie spreekt van het nieuwe verdienmodel voor de misdaad. "Net zoals fraude met toeslagen of DigiD-fraude, lijken criminelen een nieuwe markt te hebben ontdekt met nieuwe mogelijkheden", aldus de vertrouwelijke opsporingsinformatie over de toenemende fraude met pgb’s.

Burgemeesters ontvangen zorgelijke signalen

Burgemeesters ontvangen zorgelijke signalen over mogelijke fraudepraktijken bij 'zorgboerderijen' die worden gefinancierd met pgb's van cliënten. Gemeenten hebben aanwijzingen dat dit soort zorginstellingen soms geen adequate zorg bieden, terwijl de eigenaren wel forse zorgbudgetten incasseren. Per persoon kan het om enige tienduizenden euro’s gaan. Met name kwetsbare personen, zoals verslaafden, psychiatrische patiënten en andere hulpbehoevende personen zijn het slachtoffer.

Burgemeesters willen diepgaand onderzoek naar zorgfraude in Noord-Nederland. De burgemeesters die Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant spraken zeggen dat het moeilijk wordt om te bewijzen dat er wordt gefraudeerd.

Lees verder in Dagblad van het Noorden.

Ondersteuning bij fraudesignalen

Krijgt u een fraudesignaal binnen en wilt u ondersteuning bij de aanpak hiervan? Neem dan contact op via nalevingverberg dit@vng.nl of de KCHN-adviseur in uw regio.