Publicatiedatum: 06-03-2019

Nieuws

Twentse gemeenten pakken foute zorgaanbieders aan

De 14 Twentse gemeenten hebben de handen ineen geslagen om fraude in de Wmo en de jeugdhulp te voorkomen en/of misstanden aan te pakken. Met het speciaal ontwikkelde barrièremodel worden risico’s in kaart gebracht én zo nodig actie ondernomen.

Dit varieert van nader onderzoek tot het doen van aangifte. Bij bijna 1 op de 5 aanbieders is sinds de invoering van het model een verhoogd risico ontdekt.

Zorggeld

Jaarlijks besteden de Twentse gemeenten circa 250 miljoen euro aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Uit landelijk onderzoek blijkt dat bij 3 tot 10% van de zorguitgaven sprake is van misbruik. "Zorggeld moet altijd beschikbaar zijn en blijven voor de mensen die dat nodig hebben", aldus een woordvoerder van de regio Twente.

Stappen

Het barrièremodel bestaat uit 3 fasen. Het begint allemaal bij het Twents Kwaliteitskader, waaraan aanbieders zich moeten houden als het zorg en ondersteuning in de regio wil bieden. Alle inschrijvers op een aanbesteding voor de Wmo of jeugdhulp worden langs deze lat met criteria gelegd. De tweede stap is de pre-monitoring. Van de aanbieders die de eerste ronde zijn doorgekomen, wordt een risicoschatting gemaakt. Als een aanbieder op ‘rood’ komt te staan, wordt nadere informatie opgevraagd, wordt de aanbieder opgezocht en/of wordt een onderzoek gestart.

Samenwerking

De ‘rode aanbieders’ waarover de grootste zorgen zijn, worden besproken op het zogeheten informatieplein Zorgfraude van het regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Gemeenten, het UWV, de Belastingdienst, politie en Openbaar Ministerie delen daar de beschikbare informatie over de aanbieder. Bij rode aanbieders waarover iets minder grote zorgen zijn, worden nadere gegevens opgevraagd en worden werkbezoeken afgelegd.

Bron: Binnenlands Bestuur