Publicatiedatum: 04-03-2019

Nieuws

CRvB: Enschede moet huishoudelijke hulp toekennen op basis van uren

De gemeente Enschede moet naar het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), het hoogste bestuursrechtsorgaan in Nederland, de toekenning van het aantal uren huishoudelijke hulp aanpassen. Sinds de invoering van het Wmo-beleid 4 jaar geleden, heeft Enschede huishoudelijke hulp niet toegekend op basis van uren. En dat moet volgens de CRvB wél.

De CRvB deed uitspraak in de zaak van Enschedeër Jan Vos die in het kader van de Wmo thuiszorg ontvangt. Sinds de invoering van het Wmo-beleid in 2015 is Vos, net als veel stadsgenoten, zonder overleg gekort op de uren voor huishoudelijke hulp.

Resultaatgericht werken

De gemeente Enschede hanteert op dit moment resultaat gericht werken. Dit houdt in dat de gemeente ondersteuning toekent op basis van een resultaat: de thuishulp zorgt voor een 'schoon en leefbaar' huis. Er wordt niet bepaald hoeveel uur een thuishulp daarvoor nodig heeft. Zorgaanbieders krijgen daarbij vrij spel.

In 2017 werd het beleid al aangepast op last van de CRvB. De gemeente moet bij de indicatie aangeven hoe vaak huishoudelijke taken moeten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld een keer per week stofzuigen. Ondanks de aanpassing was er nog altijd geen indicatie in uren en dat is onjuist volgens de CRvB.

Maar wat betekent deze uitspraak voor de gemeente Enschede?

De gemeente zou iedere cliënt een nieuwe indicatie moeten geven op basis van uren. Om dat voor elkaar te krijgen, zou iedere cliënt opnieuw een zogenaamd keukentafelgesprek moeten krijgen. Enschede moet nu gaan bedenken hoe ze het besluit van de CRvB gaan vertalen in passend beleid.

Bron: RTV Oost