Publicatiedatum: 13-03-2019

Nieuws

Amsterdam: de 125e gemeente die zich heeft aangesloten op het IKZ

Met de aansluiting van Amsterdam op het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn er nu 125 gemeenten aangesloten. Een mooie mijlpaal en goed ook, want het IKZ is nodig en nuttig. Van de G4 is alleen Den Haag nog niet aangehaakt.

Samenwerking

Het IKZ helpt gemeenten bij de – juridisch geborgde – uitwisseling van informatie met de ketenpartners in de strijd tegen zorgfraude. Ook onderzoekt en deelt het IKZ meldingen over zorgfraude en signaleert ze trends en ontwikkelingen. Hierdoor wordt fraude beter en effectiever opgespoord en afgehandeld. In het IKZ werken VNG, NZa, IGJ, FIOD, iSZW, de Belastingdienst, CIZ, Zorgverzekeraars Nederland en het OM samen. Het knooppunt is sinds november 2016 operationeel.

Informatiebijeenkomsten IKZ voor gemeenten

Op 19 maart en 11 april organiseren Team Zorg van VNG KCHN en het IKZ in respectievelijk Zwolle en Gilze-Rijen op veler verzoek de informatiebijeenkomst IKZ voor gemeenten. Het is een herhaling van de bijeenkomst van 15 januari in Utrecht en vooral bedoeld voor (niet aangesloten) gemeenten die vragen hebben rondom het IKZ voor zij aan willen sluiten. In mei volgt ook nog een bijeenkomst in Utrecht.

Naast actuele informatie over de juridische aspecten van het IKZ, krijgt u tijdens deze bijeenkomst compact en overzichtelijk inzicht in wat het Informatieknooppunt Zorgfraude voor uw gemeente kan betekenen bij het tegengaan van zorgfraude, hoe dit er in de praktijk uitziet en wat u hiervoor nodig heeft.