Publicatiedatum: 14-06-2018

Nieuws

Familie De Jong: integrale handhaving en dienstverlening nodig

De familie De Jong heeft het goed voor elkaar. Maar dan komt moeder thuis te zitten na een ongeluk, is vader zijn baan kwijt en raken ze in de schulden. Zelf hebben ze niet alles even handig aangepakt, maar ook de gemeente kan met slimme veranderingen deze problemen helpen voorkomen.

Er is van deze fictieve familie De Jong een filmpje gemaakt, dat een goed beeld geeft van hoe een doorsnee familie zomaar in de problemen kan komen. De film geeft inzicht in:

  • de complexiteit van het gemeentelijk sociaal domein en
  • het belang van handhaving als onderdeel van de integrale dienstverlening in het sociaal domein.

Visie VNG KCHN

Dit beeld sluit aan op de 'integrale' visie van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) op toezicht en handhaving, zoals deze is verwoord is in 'Dichtbij en daadkrachtig - Greenpaper toezicht en handhaving in het sociaal domein'.

De film is eerder vertoond tijdens het Handhavingscongres van VNG KCHN en tijdens het congres Rechtmatige Zorg van het ministerie van VWS eerder dit jaar.