Publicatiedatum: 04-07-2019

Nieuws

3 vragen aan Sanne Hoogendoorn, beleidsmedewerker Team Zorg

Team Zorg (VNG KCHN) is voornamelijk in de regio bij gemeenten om te adviseren over beleidsvraagstukken en complexe fraudesignalen rondom handhaving en naleving binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet. Een vaste spil in het team is beleidsmedewerker Sanne Hoogendoorn.

De hoogste tijd voor een gesprek met haar.

Wat doet een beleidsmedewerker bij Team Zorg?

"Op dit moment werk ik aan een paar producten voor gemeenten, waarin ik een coördinerende rol vervul. Zo hebben veel gemeenten 4 jaar na de decentralisaties binnen het sociaal domein een toezichthouder. Er leven nu bij gemeenten vragen over de (on)mogelijkheden bij terugvorderen. Team Zorg speelt in op deze behoefte door het maken van een publicatie over terugvorderen." "En" glimlacht Sanne, "ik ben er inmiddels bedreven in om van juridische teksten een meer leesbare versie te maken en draai mijn hand niet om voor de samenvatting. Het Drieluik terugvorderen bij fraude Wmo 2015 en Jeugdwet (pdf) is hiervan het fraaie resultaat. Deze publicatie is ook uitgereikt tijdens onze gewaardeerde kennisbijeenkomst van 20 mei over dit thema. Voor deze bijeenkomst verzorgde ik de inhoudelijke afstemming met de sprekers vanuit het civiel recht, bestuursrecht en strafrecht."

Welke producten staan nog meer op de rol?

Sanne is onder meer betrokken bij 2 andere interessante projecten: een vragenlijst voor Waarstaatjegemeente.nl en een proeftuin gericht op samenwerking tussen gemeenten en het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ).

"Via Waarstaatjegemeente.nl sturen we binnenkort een vragenlijst uit naar gemeenten over toezicht en handhaving van de Wmo 2015 en Jeugdwet. Gemeenten kunnen op deze manier snel zien hoe zij ervoor staan en welke stappen zij nog meer kunnen zetten om toezicht en handhaving goed vorm te geven in hun organisatie. Daarnaast geeft het VNG KCHN inzicht in de gebieden waarop wij onze dienstverlening kunnen richten."

"Het andere project, de proeftuin Versterken samenwerking gemeenten en IKZ(-partners), voor en na verrijking van signalen, is een samenwerking tussen Toezicht Sociaal Domein (vanuit het Programma Sociaal Domein), het IKZ en VNG KCHN. Het doel is te komen tot een goede samenwerking tussen gemeenten en het IKZ. Samen met de gemeenten Amsterdam, Goes, Noordoostpolder en Zoetermeer verkennen we wat er nodig is voor een goede uitwisseling van gegevens en hoe we zorgen voor goede samenwerking bij het oppakken van een fraudeonderzoek. We starten pas net, maar de eerste resultaten hopen we in het najaar van 2019 te presenteren."

Dit najaar organiseert VNG KCHN ook het congres Handhaving en Naleving ‘Vangrail van de samenleving’. Sanne: "Op 3 oktober verwachten we in Apeldoorn honderden medewerkers van gemeenten om te praten over het belang van een integrale benadering van toezicht en handhaving."

Hoe is de samenwerking met de regioadviseurs?

"De samenwerking met de regioadviseurs is heel belangrijk," vertelt Sanne. "Zij spreken regelmatig met gemeenten en hebben veel voorbeelden over hoe die gemeenten in de praktijk omgaan met fraudealertheid en onrechtmatigheidsonderzoeken. Het beeld dat wij zo krijgen, heeft ook invloed op de handreikingen en factsheets die we opstellen en publiceren. Daarnaast halen zij ook signalen op die we meenemen in overleggen met ketenpartners of het ministerie. De regioadviseurs werken vanuit hun regio, dus ik zie ze minder vaak op kantoor. Maar we zijn altijd maar één belletje of mailtje van elkaar verwijderd!"