Publicatiedatum: 11-07-2018

Nieuws

Vrijspraak voor zorgfraude, kritiek op Openbaar Ministerie

Veroordeel 3 zorginstellingen voor fraude met persoonsgebonden budgetten, vroeg de aanklager. Hij kreeg echter 0 op het rekest bij de rechter, en kreeg zelf de nodige kritiek.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de verdachten vanaf 2009 voor zo'n 4 miljoen euro aan rekeningen geïncasseerd voor zorg die niet is verleend. De rechters hebben echter alle aanklachten van het OM van tafel geveegd. Voor oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en het vormen van een criminele organisatie was in de ogen van de rechtbank geen enkel bewijs.

Stevige taal

Alle informatie in het voordeel van de 3 stichtingen was door het OM weggelaten. De rechter noemde dit 'onbegrijpelijk en verwijtbaar', want de officier van justitie heeft daarmee niet alleen de verdachten geschaad - die hebben immers recht op alle informatie - maar ook de samenleving, die verwacht dat het Openbaar Ministerie vooral op zoek gaat naar de waarheid.

Hoger beroep

het OM had begin juni celstraffen van 15 tot 30 maanden en beroepsverboden voor 5 jaar geëist. Voor 3 anderen zijn lichtere straffen geëist. Het OM heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan.

Meer informatie