Publicatiedatum: 25-07-2018

Nieuws

Handvatten voor terugvordering Wmo 2015 en Jeugdwet

Onlangs organiseerde Team Zorg van VNG KCHN een kennisbijeenkomst over terugvordering binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Hier bleek hoe veelzijdig en complex terugvorderen binnen deze wetten is. Team Zorg zegde toe handreikingen te ontwikkelen om gemeenten te ondersteunen in dit proces. De eerste handreiking betreft 'Bestuursrechtelijke herziening en terugvordering Wmo 2015 en Jeugdwet' (pdf).

Herziening en terugvordering bij cliënten

Deze handreiking gaat in op de mogelijkheden voor herziening en terugvordering bij cliënten via de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Ze bestaat uit de betreffende wetsartikelen met een toelichting hierop voor de uitvoering.

Uit deze toelichting blijkt dat de aanwezigheid van duidelijke beschikkingen een basisvoorwaarde is voor het herzien en terugvorderen bij cliënten. In de Wmo 2015 geldt daarbij ook nog een zware bewijslast voor uw gemeente. U moet kunnen aantonen dat er sprake is van opzet, in eerste instantie bij de cliënt. Dat lijkt op het eerste gezicht lastig, maar het is zeker mogelijk. Twee recente rechterlijke uitspraken die genoemd worden in de handreiking laten zien dat opzet bewezen kan worden.

Civielrechtelijke mogelijkheden voor terugvordering

Civielrechtelijke regels voor terug- en invordering van voorzieningen en pgb’s van cliënten en van anderen is een 'aparte tak van sport'. Denk aan terugvordering op basis van het derdenbeding of bij aanbieders waar uw gemeente een contract- of subsidierelatie mee heeft. Voor deze terug- en invorderingsmogelijkheden verschijnt dit najaar een aparte handreiking.

Informatie

Heeft u specifieke vragen over terugvordering binnen uw gemeente? Neem dan contact op met onze helpdesk en u ontvangt binnen 2 werkdagen antwoord.