Publicatiedatum: 19-07-2018

Nieuws

Gemeente Utrecht onderzoekt rol budgethouders bij pgb-fraude

De gemeente Utrecht gaat nader onderzoek doen naar de omstandigheden waaronder 47 mensen afgelopen jaren een persoonsgebonden budget (pgb) kregen.

Dit vanwege het sterke vermoeden dat deze budgethouders weten dat de zorg, waar de pgb-middelen voor uitgekeerd werden, niet of nauwelijks is geleverd door de zorgaanbieder. Blijkt uit het onderzoek dat dit klopt, dan is er sprake van fraude. De budgethouders krijgen daarover vandaag een brief. De zorgaanbieder, een Utrechts thuiszorgbureau, is eveneens aangeschreven.

Signalen

Het vermoeden van fraude blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW, dat mede naar aanleiding van signalen uit Utrecht is gestart. Met de vermoedelijke fraude is volgens het onderzoek een bedrag van ruim 900.000 euro gemoeid.

Verantwoordelijkheid

De pgb-houders hadden moeten signaleren dat de betaalde zorg niet of nauwelijks door de zorgverlener werd verleend. Als budgethouder zijn zij verantwoordelijk dat er goede zorg wordt ingekocht. Als straks blijkt en bewezen kan worden dat het pgb geheel of gedeeltelijk niet aan zorg is besteed, is de gemeente voornemens het geld terug te vorderen van de budgethouders. Daarnaast is de gemeente van plan om de zorgaanbieder aansprakelijk te stellen.  

Bron: Gemeente Utrecht

Ondersteuning bij fraudesignalen

Krijgt u een fraudesignaal binnen en wilt u ondersteuning bij de aanpak hiervan? Neem dan contact op via naleving(at)vng.nl of de KCHN-adviseur in uw regio. We nemen dan binnen 3 werkdagen contact met u op.