Publicatiedatum: 13-07-2018

Nieuws

Begin met een voorsprong aan úw 'expeditie zorgfraude'

Tijdens het VNG-jaarcongres van 26 juni jl. organiseerde het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) de expeditie zorgfraude. Aan de hand van een casus die speelde in de gemeente Maastricht werden de bezoekers meegenomen op expeditie. Gelukkig komen er steeds meer ervaringen als deze beschikbaar, waarmee u als gemeente met een voorsprong aan uw expeditie begint.

De casus in een notendop

De betrokken budgethouder ontving een maatwerkvoorziening voor beschermd wonen in de vorm van een pgb via een oude AWBZ-indicatie. De zorgverlener was ingeschreven op hetzelfde adres als de budgethouder. Na het eerste kwartaal 2015 was de zorgverlener verhuisd en was nagenoeg het hele budget voor dat jaar al gedeclareerd en uitbetaald. De vertegenwoordiger van de budgethouder, een familielid, droeg vervolgens 3 nieuwe zorgverleners voor zorg in 2016 voor. Maar geen van de voorgedragen personen kon een VOG overleggen. Op een aanbod voor zorg in natura ging de cliënt niet in. Het voordragen van een nieuwe zorgverlener die aan de gestelde eisen kon voldoen bleef achterwege.

Balletje aan het rollen

Het balletje ging rollen toen er via de Wmo-consulent en de SVB fraudesignalen binnenkwamen bij team sociale recherche van de gemeente Maastricht. Dit team verrijkte de signalen en na een quickscan bestonden er gerede vermoedens van overindicatie, niet verblijven op het opgegeven adres en identiteitsfraude. Dit was het startsein voor verder, diepgaand fraudeonderzoek.

Niet-pluisgevoel en huisbezoek

De zorgverlener meldde zich met de zorgvrager op het inloopspreekuur van de Wmo voor een verlenging van het pgb beschermd wonen. Al tijdens dit eerste contact ontstond er bij de consulent een niet-pluisgevoel. Naar aanleiding van dit gevoel is in overleg met collega’s besloten om op huisbezoek te gaan en te bekijken hoe de thuissituatie van de zorgvrager eruitzag. Tijdens dit huisbezoek waren er allerlei signalen dat er iets niet klopte.

Startschot voor focus op rechtmatigheid

Maastricht voelt zich verplicht om vermoedens van fraude met zorggelden te onderzoeken. Onrechtmatig gebruik van collectieve zorggelden kan de integriteit en het draagvlak voor het stelsel aantasten. Ook mogen kwetsbare burgers niet de dupe worden van ondermaatse zorg. 'Vertrouwen blijft, maar we moeten ook niet naïef zijn.' Deze casus was voor de gemeente Maastricht het startschot om rechtmatige zorg de plek te geven die het verdient.

Tips voor andere gemeenten

Uit deze casus en de aanpak ervan door de gemeente Maastricht kunnen een aantal tips voor andere gemeenten worden afgeleid.

  1. Zorg voor regionaal (gemeentelijk) contact over de kwaliteit van zorgaanbieders en zorg ook voor contact met de SVB, het RIEC, zorgverzekeraar en –zorgkantoor, de Inspectie SZW, Inspectie Jeugd en Gezondheid en GGD.
  2. Start een centraal punt binnen uw gemeente om signalen van fouten en fraude te ontvangen en te bespreken met ervaren collega’s.
  3. Sluit aan bij het Informatieknooppunt Zorgfraude.
  4. Zorg dat de handhavingsverordening voldoende handhavingselementen bevat waar de gemeenteraad op kan sturen.
  5. Wijs een toezichthouder rechtmatigheid aan voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Ondersteuning bij fraudesignalen

Krijgt u een fraudesignaal binnen en wilt u ondersteuning bij de aanpak hiervan? Neem dan contact op via naleving(at)vng.nl of de KCHN-adviseur in uw regio. We nemen binnen 3 werkdagen contact met u op.