Publicatiedatum: 03-01-2019

Nieuws

Nog meer misstanden bij omstreden zorgbureau in Almelo

De sociale recherche is bij het onderzoek naar het in opspraak geraakte zorgbureau Victorie in Almelo op nog meer misstanden gestuit. Zo blijkt dat de veiligheid ernstig in het geding was en dat veel gewelddadige incidenten in de doofpot verdwenen.

Dit blijkt uit een geheim notitie van de sociale recherche die in handen is van RTV Oost. Bij Victorie worden probleemjongeren begeleid.

Strafvervolging

Algemeen directeur Nina B. zou niet eens op de hoogte zijn van de wettelijk verplichte calamiteitenregeling en verstrekten onbevoegde medewerkers medicijnen aan cliënten. Behalve directeur Nina B. hangt ook adjunct-directeur Jan B. strafvervolging boven het hoofd.

Verplichte calamiteitenregeling

Tijdens de verhoren werd aan Nina B. gevraagd hoe ze omgaat met de zogenoemde calamiteitenmelding. Hierop antwoordde ze tot verbazing van haar ondervragers: "Het zegt mij 1, 2, 3 niets, calamiteitenmelding. Is dit iets standaards?" Waarop ze eraan refereert dat ze goede contacten onderhoudt met de wijkagent. Wettelijk is echter geregeld dat zorgaanbieders verplicht zijn om calamiteiten te melden, zo valt in het rapport te lezen.

Incidenten in de doofpot

Volgens naaste medewerkers werden veel gewelddadige incidenten door de leiding van Victorie bewust in de doofpot gehouden. De sociaal rechercheurs komen na onderzoek tot de conclusie dat veel incidenten niet werden gemeld.

Vernietigend oordeel

Op basis van onderzoek velt de sociale recherche in haar rapport uiteindelijk een vernietigend oordeel over Victorie. "De kwaliteit en rechtmatigheid (…) zijn zwaar ondermaats."

Volgens het rapport van de sociale recherche wordt nu samen met het Openbaar Ministerie bekeken of er proces-verbaal wordt opgemaakt wegens valsheid in geschrifte, verduistering en zorgfraude tegen beide directeuren van het zorgbureau. De officier van justitie beslist uiteindelijk of er een strafrechtelijk onderzoek volgt.

Bron: RTV Oost

Ondersteuning bij fraudesignalen

Krijgt u een fraudesignaal binnen en wilt u ondersteuning bij de aanpak hiervan? Neem dan contact op via nalevingverberg dit@vng.nl of de KCHN-adviseur in uw regio.