Publicatiedatum: 11-01-2019

Nieuws

Meppel verlengt landelijk pilot Integraal persoonsgebonden budget

De gemeente Meppel doet in 2019 en 2020 opnieuw mee aan de landelijke pilot Integraal persoonsgebonden budget (I-pgb). Huishoudens met een complexe zorg- en begeleidingsvraag hebben nu te maken met verschillende regels en budgetten. Dat kan anders.

Minder administratie

Wethouder Henk ten Hulscher: "Zij ontvangen bijvoorbeeld budget vanuit de Wmo, de Jeugdwet, de Wet langdurig zorg en uit de Participatiewet. Uitgangspunt van Meppel is dat de administratieve lasten voor de cliënt zo licht mogelijk moeten zijn. Daarmee verlagen we tegelijk de lasten voor de gemeente. Voor de cliënt wordt het overzichtelijker en gemakkelijker om te komen tot de best mogelijke kwaliteit van leven. Voor de gemeente betekent het minder administratief werk en dus lagere kosten. Dat past helemaal in het interventieplan voor het sociaal domein dat we deze maand met de gemeenteraad bespreken."

1 budget

Centraal staat de vraag: Wat is nodig voor een huishouden om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan de samenleving? Daarom doet de gemeente Meppel met extra inzet opnieuw mee aan de landelijke pilot I-pgb genaamd. Het I-pgb voegt financieringsbronnen samen tot 1 budget.

Het uitgangspunt is dat inwoners zoveel als mogelijk regie over hun eigen leven kunnen voeren. Gezinnen ervaren minder administratieve lasten en meer keuzevrijheid. In 2016 en 2017 heeft een gezin uit de gemeente Meppel met succes hieraan deelgenomen.

Experiment in 2019 en 2020

De gemeente Meppel is op zoek naar gezinnen die in 2019 en 2020 mee willen doen aan het experiment I-pgb. Ook inwoners die gebruik maken van maatwerkvoorzieningen kunnen hieraan meedoen.  Elke gezin dat mee doet aan I-pgb wordt intensief begeleid door een consulent van de gemeente. In de opstartfase is er wekelijkse begeleiding.

Bron: nieuwsbericht gemeente Meppel