Publicatiedatum: 04-10-2019

Nieuws

Integraal toezicht en handhaven sociaal domein Emmen (video)

De gemeente Emmen heeft gekozen voor een integrale aanpak van toezicht en handhaven voor het sociaal domein breed: de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast vindt waar nodig samenwerking plaats met andere domeinen, zoals burgerzaken en ruimtelijke ontwikkeling.

In deze werkwijze speelt het kernfraudeteam een belangrijke rol.

Video

Onderstaande video geeft een goed beeld van de manier waarop de gemeente Emmen deze aanpak heeft ingericht.