Publicatiedatum: 07-11-2019

Nieuws

Het Informatieknooppunt Zorgfraude en uw gemeente

Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) helpt uw gemeente met het verrijken van signalen van een vermoeden van fraude in het zorgdomein. Op deze manier bent u in staat om krachtiger op te treden tegen malafide zorgaanbieders. Een aantal documenten geeft u inzicht in het reilen en zeilen van het IKZ en helpt u met het aansluiten op en het optimaal profiteren van het informatieknooppunt.

Naar verwachting treedt in 2021 de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg in werking. Onder deze wet wordt het IKZ een stichting met een wettelijk taak en bent u als gemeente bij wet aangesloten. Dat wil niet zeggen dat u tot die tijd niets kunt of hoeft te doen. Middels een juridische constructie kunt u nu al gebruikmaken van de bij het IKZ aanwezige informatie. Onderstaand vindt u een overzicht van documenten die u hierbij helpen.

FactsheetIn de factsheet 'Aansluiten gemeenten op het IKZ' leest u in een notendop wie het IKZ is, wat het IKZ doet, wat het u op kan leveren en wat er van uw gemeente wordt verwacht.
InformatieprotocolHet informatieprotocol is het fundament voor het delen van gegevens tussen de verschillende ketenpartners. In de toelichting op het protocol leest u hoe het een en ander juridisch is geborgd.
Memo Juridische grondslagDit memo betreft een nadere uitwerking van het informatieprotocol en de juridische borging van de gegevensdeling binnen het IKZ.
Signalen en de praktijkIn het ‘Informatiedocument IKZ voor gemeenten’ ziet u stap voor stap hoe we samen met u een signaal verrijken.
BrochureIn de brochure ‘Dit doet het IKZ’ krijgt u antwoord op deze vraag. U leest hierin wat het IKZ doet en aan de hand van voorbeelden krijgt u ook zicht op hoe het informatieknooppunt werkt.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen van een gemeentelijke expert van het IKZ? Laat dan uw contactgegevens achter. Een gemeentelijke expert neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.

Uw gegevens