Publicatiedatum: 14-11-2019

Nieuws

Gemeenteraad legt directrice geweerd zorgbureau vuur aan de schenen

De directrice van de onlangs geweerde thuiszorgorganisatie BiOns overweegt de gang naar de rechter. Ze vindt dat de gemeente Almelo op onjuiste gronden heeft besloten om het contract met BiOns niet te verlengen. De directrice waagde zich dinsdagavond tijdens een zogenoemd politiek beraad in het 'hol van de leeuw' door de discussie met de gemeenteraad aan te gaan. RTV Oost constateerde dat ze daarbij onder politiek vuur kwam te liggen.

BiOns ligt al enige tijd politiek onder vuur in Almelo. Volgens de Almelose PVV-fractie lijkt het er volgens de jaarcijfers op dat het bedrijf 'bankje speelt' door zorggeld als leningen aan collega-zorgorganisaties te verstrekken. Raadslid Louis Kampman (Lokaal Almelo Samen, LAS) verwonderde zich erover dat de directrice stelt dat de gemeente niet transparant handelt, terwijl ze 'zelf op haar beurt een heel web van bedrijfjes en stichtingen om zich heen heeft gebouwd'.

De directrice vindt het opvallend dat Almelo het contract met haar heeft beëindigd, terwijl de overige dertien Twentse gemeenten ook volgend jaar weer met haar in zee gaan. Ze meent dat Almelo al een besluit heeft genomen nog voordat nader onderzoek tegen BiOns was ingesteld en overweegt juridische stappen. 

Meer informatie

Lees het volledige artikel op de website van RTV Oost.

Workshop ‘Voorkom zorgverwaarlozing’

VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) gaf onlangs in Assen voor de eerste keer de workshop ‘Voorkom zorgverwaarlozing’ aan een grote groep gemeenteraadsleden. Het aantal meldingen van fraude en misbruik in de zorg is de laatste jaren toegenomen. Raadsleden staan als volksvertegenwoordiger midden in de lokale samenleving en ontvangen ook als een van de eersten signalen als er in het zorgaanbod iets mis gaat. Vanuit hun kaderstellende taak hebben zij mogelijkheden invloed uit te oefenen op de uitvoering van preventie, toezicht en handhaving. Ook kunnen zij het college controleren op het behaalde resultaat en aanspreken als dat nodig is. De bedoeling van de workshop is dan ook om raadsleden meer bewust te maken van hun rol op dit thema.