Publicatiedatum: 07-02-2019

Nieuws

Gemeente Nijmegen maakt pgb-fraude voorlopig voldoende aannemelijk

De rechtbank oordeelt voorlopig dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat door een vennootschap van de Rigtergroep stelselmatig aanzienlijk minder zorg is verleend dan was overeengekomen en gedeclareerd.

Volgens de rechtbank is vooralsnog ook voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake was van fraude of misbruik en dat dit onrechtmatig is ten opzichte van de gemeente Nijmegen. Daarom zijn als het definitief komt vast te staan de vennootschap en de bestuurder aansprakelijk voor de schade. De Rigtergroep krijgt nu de gelegenheid om tegenbewijs te leveren.

Voorgeschiedenis

In de zaak eiste de gemeente ongeveer 1,8 miljoen euro aan persoonsgebonden budgetten (pgb-gelden) terug van de Rigtergroep en haar bestuurders, die zorg biedt aan cli├źnten met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of psychosociale problemen.

Oordeel

De gemeente heeft een grote hoeveelheid bewijsstukken overgelegd. De rechtbank oordeelt dat de gemeente daarmee op dit moment voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat volgens de eigen administratie van R2 in die 4 gevallen steeds aanzienlijk minder uren zorg is verleend dan was overeengekomen en gedeclareerd. Daarbij vindt de rechtbank vooralsnog voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake was van zodanige fraude of misbruik dat dit onrechtmatig was ten opzichte van de gemeente. Zowel de vennootschap als de bestuurder zijn aansprakelijk voor de schade. In die 4 gevallen gaat het om een bedrag van ruim 150 duizend euro in totaal. Dit is een voorlopig oordeel en de Rigtergroep krijgt nu gelegenheid om tegenbewijs te leveren.

"Nooit fraude gepleegd"

Monique Neuf├ęglise, directeur van de Rigtergroep, noemt het nog te vroeg om conclusies te trekken: "Vorige zomer werd de gemeente nog weggezet als de partij die ongelijk had, nu krijgen wij de klap. Maar wij hebben nooit fraude gepleegd, we hebben altijd naar eer en geweten gehandeld. De rechtbank geeft ons nu de kans op tegenbewijs te leveren: dat gaan we zeker doen."