Publicatiedatum: 07-12-2018

Nieuws

SVB mag salarisadministratie voor pgb-houders gratis blijven doen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) mag de salarisadministratie voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb-houders) gratis blijven doen. De SVB voert hiermee een publieke taak uit die niet onder de Wet Markt & Overheid valt. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld.

Daarmee wijst de ACM een klacht van Verloning.nl B.V af. Verloning kan nog in bezwaar gaan tegen het besluit van de ACM, maar ziet daar van af.

Oneerlijke concurrentie

De SVB betaalt rekeningen van zorgverleners die door de pgb-houder worden ingehuurd. De ACM had een klacht gekregen van Verloning, die ook salarisadministratiediensten aanbiedt. Het bedrijf vindt dat de SVB de Wet Markt en Overheid overtreedt, omdat de SVB de salarisadministratiediensten gratis aanbiedt aan pgb-houders. Dit is oneerlijke concurrentie volgens Verloning.

Publieke taak

De ACM heeft vastgesteld dat de SVB een publieke taak uitvoert. De pgb-regeling is onderdeel van het Nederlandse zorgstelsel. De Rijksoverheid heeft het financieel beheer van het pgb aan de SVB opgedragen. Zo zorgt de overheid ervoor dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief goede en passende zorg. Ook wordt fraude met pgb-gelden op deze manier voorkomen.

De Wet Markt en Overheid is daarom niet van toepassing. De SVB hoeft geen kostendekkende tarieven te rekenen voor haar salarisadministratiediensten voor mensen met een persoonsgebonden budget. De ACM heeft het handhavingsverzoek van Verloning afgewezen.

Bron: Autoriteit Consument en Markt en Computable.