Publicatiedatum: 06-12-2018

Nieuws

Jeugdzorgregio’s krijgen 108 miljoen voor plannen betere jeugdhulp

De 42 jeugdzorgregio’s gaan de komende tijd aan de slag met hun plannen voor merkbaar betere zorg voor jongeren. Daarvoor is € 108 miljoen beschikbaar, waarvan de eerste € 36 miljoen nog dit jaar wordt overgemaakt. Dit maken minister De Jonge (VWS) en de VNG bekend.

Transformatieplan

In het Regeerakkoord is met gemeenten afgesproken dat er een gezamenlijk Transformatiefonds van € 108 miljoen komt voor de vernieuwing van de jeugdhulp, ook wel de transformatie genoemd. Om aanspraak te maken op deze middelen stelde iedere jeugdzorgregio’s een transformatieplan op.

Een belangrijke voorwaarde voor toekenning van het budget is dat de regio’s beschikken over een duidelijke wachtlijstaanpak en een expertteam hebben voor ingewikkelde casuïstiek. Ook moeten de plannen zoveel als mogelijk aansluiten op de actielijnen van het programma 'Zorg voor de Jeugd'.

Plannen goedgekeurd

Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de VNG, de branches gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd en de ministeries van VWS en JenV hebben alle 42 plannen beoordeeld en goedgekeurd. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) gaat de regio’s actief ondersteunen bij het uitvoeren van de plannen en adviseren.

Voor het Transformatiefonds is in de periode 2018, 2019 en 2020 jaarlijks € 36 miljoen beschikbaar. De eerste 36 miljoen wordt in december overgemaakt. Het budget zal naar rato op basis van het aantal kinderen op 1 januari 2018 (leeftijd tot 23 jaar) per jeugdzorgregio worden verdeeld.

Bron: nieuwsbericht ministerie van VWS