Publicatiedatum: 06-12-2018

Nieuws

GroenLinks en SGP willen verplichte aanbesteding sociaal domein van tafel

GroenLinks en de SGP hebben een initiatiefvoorstel ingediend om de verplichte Europese aanbesteding voor de jeugdhulp, de Wmo en de Participatiewet te schrappen.

Onwenselijk

Gemeenten zijn nu verplicht om de inkoop van diensten en zorg boven het drempelbedrag van € 750.000 aan te besteden. Dit wordt door zowel gemeenten als aanbieders 'dikwijls als onwenselijk ervaren', aldus de Memorie van Toelichting van de indieners Corrine Ellemeet (GroenLinks) en Kees van der Staaij (SGP). Zij stellen een wetswijziging voor waardoor gemeenten niet meer verplicht zijn in het sociaal domein aan te besteden.

GroenLinks en SGP zijn van mening dat er met dit voorstel 'misschien niet naar de letter van de EU-regels wordt gehandeld, maar wel in de geest, zo laat een woordvoerder van GroenLinks weten aan Binnenlands Bestuur. Door de huidige aanbestedingsverplichting wordt niet de kwaliteit van zorg voorop gesteld, maar 'louter een gelijk mededingingsproces, vinden de initiatiefnemers.

Verplichte naleving

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft de initiatiefnemers laten weten dat Nederland de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten moet naleven. Nederland kan dus niet op eigen houtje de verplichte aanbesteding schrappen. Timmermans wijst er op dat, op verzoek van Nederland, met de Europese Commissie wordt gesproken over versoepeling van de aanbestedingsregels voor de jeugdhulp en de Wmo. Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft daartoe het initiatief genomen.

Bron: Binnenlands Bestuur