Publicatiedatum: 09-10-2019

Nieuws

Beroepsverbod en gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen verdachten miljoenenfraude met pgb

“In deze zaak gaat het om drie broers die met veel criminele energie de samenleving voor meer dan 7.000.000 euro hebben benadeeld door zogenaamde pgb-fraude te plegen.” Zo begon de officier van justitie vandaag zijn requisitoir in de rechtbank in Utrecht.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag gevangenisstraffen tot vijf jaar en een beroepsverbod tegen de drie broers. Zij zouden zich onder de paraplu van het Utrechtse bedrijf Dolia Thuiszorg B.V., bezig hebben gehouden met valsheid in geschrift, oplichting en het witwassen van de inkomsten daaruit.

Declaraties

Het OM verwijt de verdachten dat zij meer zorg declareerden dan in werkelijkheid werd verleend aan cliënten. Uit het onderzoek door de opsporingsdienst van de Inspectie SZW blijkt bijvoorbeeld dat er individuele zorg werd gedeclareerd, terwijl de cliënten één of twee dagen naar de dagbesteding gingen. Voor budgethouders die meerdere maanden in Turkije verbleven, werden toch de nodige uren aan zorg in Nederland gedeclareerd, terwijl die niet gegeven konden zijn.

Familie

Bij Dolia werkten vooral familieleden van de broers. Daarnaast werden familieleden of vertegenwoordigers van cliënten ingehuurd om zorg te verlenen. Het vermoeden is dat er met tientallen familieleden of vertegenwoordigers is samengewerkt om te frauderen. Gemiddeld zou er iets meer dan de helftvan het totaal gefactureerde bedrag aan zorg met de budgethouders of diens vertegenwoordiger zijn gedeeld. Verzekeraars en gemeenten hebben aangekondigd de onterecht uitgekeerde gelden te zullen terugvorderen. Tientallen cliënten of vertegenwoordigers zijn ook als verdachte aangemerkt en onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.

Investeren

Het OM stelt dat de verzekeraars en gemeenten voor een totaalbedrag van 4.700.000 miljoen euro zijn opgelicht. De totale inkomsten uit PGB – 7.800.000 euro- zouden door de broers zijn witgewassen. Ze hebben voor bijna een miljoen euro geïnvesteerd in grond en onroerend goed in Turkije en ze hebben er royaal van geleefd, aldus het OM.

Strafeisen

De officier acht een gevangenisstraf van vijf jaar op de plaats voor de hoofdverdachte. “Hij zette de lijnen uit, had de formele contacten met de buitenwereld als er problemen waren en hij besliste over zogenaamde dividenduitkeringen,” zei de officier. De tweede broer hoorde ook vier jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Hij organiseerde de contacten met de budgethouders en stuurt de vestigingen aan waar nog enige zorg werd geleverd, zoals Café De Lieve. De derde broer regelde de facturen, administratie en betalingen. Hij hoorde vier jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Tegen alle drie de broers eiste de officier een beroepsverbod voor de duur van vier jaar. 

Bron: Openbaar Ministerie