Publicatiedatum: 23-08-2019

Nieuws

Nog steeds wachten op zorg in Medemblik

Stonden er drie maanden geleden nog ruim tweehonderd mensen op de wachtlijst bij de afdeling Wmo, dit is nu gedaald naar een kleine tachtig. Medemblik Actueel sprak wethouder Dirk Kuipers, die tevreden is met de kortere wachtlijst, maar pas blij is als die helemaal is weggewerkt en iedereen binnen de wettelijke termijn van acht weken is geholpen.

Kuipers wil actie ondernemen om uit te vinden hoe het mogelijk is geweest dat de wachtlijst zo hoog heeft kunnen oplopen en daar op anticiperen door daar waar nodig is maatregelen te nemen. De gemeente Medemblik heeft om de wachtlijst weg te werken extra personeel ingehuurd die de grootste achterstand moeten wegwerken.

Grote tekorten Wmo

Sinds de overgang van de Wmo/Jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten en de bezuinigingen die het kabinet daarop doorvoerde omdat ‘de gemeenten toch dichterbij de mensen staan’ is de Wmo en dan vooral de jeugdzorg het stiefkindje van de gemeenten.

De wethouder riep het kabinet eerder al op met een structurele oplossing te komen. “De gemeente signaleren veel eerder dan voorheen de problemen bij jongeren, waardoor de kosten veel hoger zijn dan gedacht.” 

Bron: Medemblik Actueel