Publicatiedatum: 23-08-2019

Nieuws

'Gemeenteraad te passief bij controle Wmo'

"De raad heeft wel voldoende mogelijkheden om meer inzicht te krijgen en bij te sturen, maar maakt hiervan nauwelijks gebruik." Dat is één van de belangrijkste conclusies van een onderzoek in opdracht van de rekenkamercommissie van Maassluis naar de uitvoering van de Wmo.

De rekenkamercommissie van Maassluis gaf aan Lysias Advies de opdracht om de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te evalueren. In het onderzoek stond de vraag centraal of 'de gemeenteraad van Maassluis voldoende zicht heeft op de wijze waarop het door de raad vastgestelde beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning wordt uitgevoerd door ROGplus en of de raad voldoende mogelijkheden heeft om waar nodig tijdig bij te sturen'.

De aanleiding voor het het rekenkameronderzoek vormde de recente kostenoverschrijding in de Wmo, die ook in het onderzoek werd meegenomen. 

Conclusies

Volgens het onderzoeksbureau is ROGplus een serieuze en goed geïnformeerde gesprekspartner voor de gemeente en voor aanbieders. "Daarnaast treedt ROGplus daadkrachtig op bij incidenten. De keuze om de gehele uitvoering van de Wmo onder te brengen bij ROGplus heeft goed uitgepakt. Mede hierdoor is het voor ROGplus mogelijk om duurzame relaties op te bouwen, te investeren in cliëntparticipatie en het ondersteuningsaanbod te vernieuwen."

Kennisniveau

Lysias Advies concludeert dat de raad voldoende mogelijkheden heeft om meer inzicht te krijgen en bij te sturen, maar hiervan nauwelijks gebruik maakt. De onderzoekers hebben een duidelijke aanbeveling voor de raad: “Wij adviseren de gemeenteraad om zich regelmatig te laten bijpraten (door college en ROGplus) over de ontwikkelingen binnen de Wmo. Naar verwachting brengt dit het kennisniveau van raadsleden op een hoger niveau, waardoor ze ook beter in staat zijn om bij te sturen.”

Meer informatie

Het volledige onderzoek van Lysias Advies.

Bron: Maassluis.nu