Publicatiedatum: 15-08-2019

Nieuws

3 oktober op het congres | Versterken samenwerking gemeenten en IKZ(-partners), voor en na verrijking van signalen

Op 3 oktober vindt voor de tweede keer het congres Handhaving en Naleving plaats. Ditmaal is het thema ‘Toezicht en handhaving; vangrail van de samenleving’. In aanloop naar deze dag geven wij het woord aan een aantal sprekers om u wat meer inzicht te geven in de workshops die worden gegeven.

Gerrie van Gent is sociaal rechercheur en toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet in de gemeente Zoetermeer. Zij is één van de projectleiders van een proeftuin van het visietraject ‘Vernieuwen van integraal toezicht in het sociaal domein’ dat valt onder het Programma Sociaal Domein.

Samen met Ila Luijten (IKZ) en Sanne Hoogendoorn (VNG KCHN) geeft zij de workshop ‘Versterken samenwerking gemeenten en IKZ(-partners), voor en na verrijking van signalen’. Ook zullen vertegenwoordigers van de proeftuinierende gemeenten hun verhaal doen.

Waar gaat de workshop over?

Naar alle verwachting treedt medio 2020/2021 de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg in werking. Hierin wordt geregeld dat alle gemeenten bij wet zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) en dat zij, vermoedelijk via een portal van het Inlichtingen Bureau, informatie met elkaar kunnen uitwisselen.

Een effectieve aanpak van fraude binnen het zorgdomein vereist samenwerking tussen de verschillende betrokken ketenpartners.

Wat hebben gemeenten straks nodig om, naar verwachting via het Inlichtingen Bureau, actief informatie uit te wisselen met het IKZ en vervolgens onderzoeken integraal op te pakken?

Per 1 mei 2019 is er een proeftuin (‘Versterken samenwerking gemeenten en IKZ(-partners), voor en na verrijking van signalen’) opgestart onder regie van Toezicht Sociaal Domein, VNG KCHN en IKZ. De gemeenten Amsterdam, Goes, Noordoostpolder en Zoetermeer nemen hieraan deel. De eerste bevindingen van de proeftuin zullen tijdens deze workshop gedeeld worden.

Waarom dit onderwerp?

Zorgfraude is niet ééndimensionaal. Een effectieve  aanpak (en preventie) kan dan ook niet binnen de gemeentegrenzen en ook niet binnen één domein. De praktijk heeft meer dan eens uitgewezen dat frauderende zorgaanbieders niet alleen misbruik maken van kwetsbare burgers maar ook ten onrechte gelden ontvangen van zorgkantoren (Wlz), zorgverzekeraars (Zvw) en gemeenten (Wmo en Jeugdwet).

Daarnaast komt het voor dat een zorgbureau is opgezet om andere criminele activiteiten te verhullen. Mogelijk is er ook een rol voor de Belastingdienst of het OM. Alle partijen hebben een stukje van de puzzel. Deze stukjes komen samen via het IKZ. Vervolgens kan er met betrokken partijen (de verschillende IKZ-partners) een plan van aanpak gemaakt worden. Elke partij zal vanuit zijn eigen wetgeving optreden, maar voor zover mogelijk wel in samenhang met elkaar.

Waarom geeft u de workshop?

In de dagelijkse praktijk merk ik dat steeds meer gemeenten de taak van het rechtmatigheidstoezicht op zowel de Wmo als de Jeugdwet serieus gaan oppakken. In de afgelopen jaren heb ik veel contact gehad met diverse gemeenten en merk dat elke (beginnende) gemeente door het zelfde proces moet.

Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het aanstellen van één of meerdere toezichthouders, de aansluiting bij het IKZ, maar ook het inrichten van de diverse processen. Ook zijn er gemeenten die al wel ervaring hebben met het verrichten van onderzoeken naar zorgaanbieders, maar de stap naar multidisciplinaire samenwerking nog niet hebben gemaakt. Een duidelijke uitvoeringspraktijk en handelingsperspectief moet nog gestalte krijgen. Ik heb gemerkt dat daar in gemeenteland grote behoefte aan is. Het is ook zonde wanneer elke gemeente zelf het wiel moet uitvinden. Samen met het IKZ, de VNG KCHN en Toezicht Sociaal Domein is het idee voor de proeftuin ontstaan.

Wanneer is de workshop een succes?

Het zou geweldig zijn wanneer de workshop een eerste aanzet zal zijn voor nog meer samenwerking. We hebben elkaar nodig! Hopelijk overtuigt het gemeenten niet te wachten tot de wet in werking treedt, maar nu al aan te sluiten bij het IKZ.

Dat gemeenten weten dat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoef te worden; maar gebruik gemaakt kan worden elkaars ervaring.

3 oktober: congres Handhaving en Naleving 'Vangrail van de samenleving'

Wilt u weten wat de recente ontwikkelingen zijn op het gebied van handhaving en naleving in het sociaal domein? Hoe u uw eigen professionaliteit versterkt, met welke partijen u kunt samenwerken en hoe u de integraliteit binnen uw gemeente verder versterkt? Voor alle antwoorden nodigen we u uit voor het congres Handhaving en Naleving in Apeldoorn. Wacht niet te lang met aanmelden, want de eerste workshops raken al vol!

 

Het volledige programma en de omschrijving van de ruim 40 workshops vindt u op de congreswebsite