Publicatiedatum: 26-08-2019

Nieuws

3 oktober op het congres | Pgb-risicoscan

Op 3 oktober vindt voor de tweede keer het congres Handhaving en Naleving plaats. Ditmaal is het thema ‘Toezicht en handhaving; vangrail van de samenleving’. In aanloop naar deze dag geven wij het woord aan een aantal sprekers om u wat meer inzicht te geven in de workshops die worden gegeven.

Tamara Haak en Mirthe Doek  van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) geven de workshop 'Pgb-risicoscan'.

Waar gaat de workshop over?

Onze workshop gaat over de pilot met de pgb-risicoscan die de SVB is gestart met gemeenten en één zorgkantoor. In de workshop lichten we toe waarom de pgb-risicoscan wordt ontwikkeld en hoe de pilot is opgezet. Daarnaast gaan we het gesprek aan met de deelnemers: hoe kan de scan een waardevolle bijdrage leveren aan het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik met het pgb?

Waarom dit onderwerp?

Om het persoonsgebonden budget (pgb) toekomstbestendig te maken is het belangrijk om misbruik en oneigenlijk gebruik met het pgb te voorkomen en te bestrijden. In het kader van de Agenda pgb van het ministerie van VWS heeft de SVB daarom de pgb-risicoscan ontwikkeld om gemeenten daarbij te ondersteunen. De indicatoren van de risicoscan geven gemeenten inzicht in risicovolle situaties die aanleiding kunnen zijn voor nader onderzoek. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar zorgverleners die een bijzonder hoog aantal uren werken, bijzonder veel inkomsten uit pgb ontvangen of ook vertegenwoordiger zijn voor budgethouders. In samenwerking met VWS, VNG KCHN is de SVB een pilot gestart met 20 gemeenten en één zorgkantoor om de risico indicatoren van de pgb-risicoscan te valideren.

Waarom geven jullie de workshop?

Ik (Tamara Haak) ben de product owner van het multidisciplinaire team dat binnen de SVB de pgb-risicoscan ontwikkelt. Ik vertaal in de pilot de wensen van stakeholders als gemeenten, VNG en VWS, naar concrete te behalen resultaten voor het team. Namens het team presenteer ik de voorlopige resultaten van de pilot. Mijn collega Mirthe Doek van onze afdeling ‘Strategische en Externe betrekkingen’ weet hoe gemeenten misbruik en oneigenlijk gebruik met het pgb aanpakken vanuit haar ervaring bij o.a. de VNG en ISD Bollenstreek. Zij zet in deze workshop deze ervaring in om te verhelderen welke waarde de pgb-risicoscan voor gemeenten heeft. 

Wanneer is de workshop een succes?

Voor ons is de workshop een succes als de deelnemers na afloop weten wáarom de pgb-risicoscan is ontwikkeld en welke waarde de scan heeft voor gemeenten. Maar vooral als de deelnemers ook inspiratie hebben opgedaan om zélf nieuwe stappen te maken in het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik binnen het pgb.

3 oktober: congres Handhaving en Naleving 'Vangrail van de samenleving'

Wilt u weten wat de recente ontwikkelingen zijn op het gebied van handhaving en naleving in het sociaal domein? Hoe u uw eigen professionaliteit versterkt, met welke partijen u kunt samenwerken en hoe u de integraliteit binnen uw gemeente verder versterkt? Voor alle antwoorden nodigen we u uit voor het congres Handhaving en Naleving in Apeldoorn. Wacht niet te lang met aanmelden, want de eerste workshops raken al vol!

 

Het volledige programma en de omschrijving van de ruim 40 workshops vindt u op de congreswebsite