Publicatiedatum: 16-04-2019

Nieuws

Vraag van de maand: Toezichthouder nodig voor terugvordering Wmo?

In de nieuwe rubriek 'Vraag van maand' vindt u maandelijks een vraag die geregeld gesteld wordt aan de adviseurs van VNG KCHN. De vragen hebben afwisselend betrekking op de verschillende expertisegebieden die het kenniscentrum in huis heeft.

Deze maand komt de vraag van de adviseurs van Team Zorg en luidt:

Hebben gemeenten een toezichthouder nodig om in het kader van de Wmo 2015 te kunnen terugvorderen?

Er spelen in de praktijk vaak misverstanden over toezicht en handhaving in de Wmo 2015. In de eerste plaats zijn gemeenten al sinds 1 januari 2015 verplicht om een toezichthouder aan te wijzen, zie artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015. Die moet toezien op de naleving van de Wmo-voorschriften.

Een toezichthouder heeft een aantal specifieke bevoegdheden, zoals beschreven in Titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht. Met die bevoegdheden heeft hij of zij verdergaande mogelijkheden om informatie te verzamelen. Op basis van die verzamelde informatie kan het college zo nodig handhavingsmaatregelen nemen, zowel ten opzichte van cliƫnten als ten opzichte van aanbieders. Voorbeelden van handhavingsmaatregelen zijn opschorting van uitbetaling van een pgb, herziening van een toekenning en terugvordering van een voorziening of een pgb. Ook kunnen maatregelen worden genomen te opzichte van een aanbieder.

De in de vraag genoemde terugvordering is dus een handhavingsmaatregel. Die kan genomen worden op basis van toezichthandelen, maar dat hoeft niet per se. Ook gewone onderzoeksbevoegdheden kunnen leiden tot een terugvordering. Denk aan de heronderzoeksbevoegdheden uit artikel 2.3.9 Wmo 2015 of de mogelijkheid om gegevens op te vragen bij andere partijen via artikel 5.2 Wmo 2015. Als via die bevoegdheden voldoende informatie kan worden verzameld om een terugvorderingsbesluit te kunnen onderbouwen, is inzet van toezichtbevoegdheden dus niet nodig om te kunnen terugvorderen.

Veelgestelde vragen

Deze en andere veelgestelde vragen vindt u, met antwoord, terug bij de Veelgestelde vragen van thema Zorg.

Heeft u een andere vraag?

Dan kunt u deze via het contactformulier stellen aan de adviseurs van VNG KCHN.