Publicatiedatum: 24-04-2019

Nieuws

Dunya Zorggroep declareerde geld voor patiënten in het buitenland en niet geleverde zorg

Dunya Zorggroep diende declaraties in voor cliënten die in het buitenland zaten. Ook zijn er kosten gedeclareerd voor niet-geleverde zorg. Daarnaast zijn er ernstige vermoedens van valsheid in geschrifte. Dat laat het zorgkantoor van Menzis weten op basis van eigen onderzoek.

Niet alleen Menzis heeft zijn twijfels bij Dunya Zorggroep, ook verzekeraars VGZ en Zilveren Kruis trokken eerder al aan de bel.

EVR-registratie

Het leverde de zorginstelling en de directeur een EVR-registratie op. Die registratie krijgt een zorginstelling als er een vermoeden bestaat van het plegen van fraude, financieel wanbeleid, of als er iets aan de hand is met de kwaliteit of doelmatigheid van de zorg.

Twijfels bij declaratie van ruim € 111.000

De directeur van Dunya Zorggroep was eind 2016 betrokken bij een declaratie van ruim € 111.000. Die declaratie werd ingediend bij verzekeraar VGZ voor 3 patiënten. Naar aanleiding van fraude gerelateerde meldingen is een onderzoek gestart naar de rechtmatigheid van de declaraties. Volgens de VGZ leverde het onderzoek een ernstig vermoeden van fraude op. Bij de declaraties werden zorgplannen van eind 2016 meegestuurd. Dat terwijl de zorg in de 1,5 jaar ervoor zou zijn geleverd. De directeur had volgens de rechter geen verklaring voor het zo laat indienen van de declaraties.

Wekt schijn van valsheid in geschrifte

De directeur wilde met de rechtszaak afdwingen dat haar EVR-registratie zou verdwijnen, maar de rechter was resoluut: "Het wekt de schijn van valsheid in geschrifte en declaratie van zorg op vergoeding waarvan geen aanspraak bestaat." Menzis weigert sinds april 2018 nieuwe aanvragen voor persoonsgebonden budgetten bij Dunya Zorggroep.

'EVR-registratie blijft staan'

Op deze voet verdergaan, heeft volgens Menzis geen enkele zin. Zolang de EVR-registratie er is, worden aanvragen voor nieuwe pgb's niet gehonoreerd. De leidinggevende van Dunya Zorggroep zelf heeft er alle vertrouwen in dat de registratie binnenkort verdwijnt in een nieuw kort geding voor de rechtbank. Een woordvoerder van Menzis laat weten dat die kans 'nihil' is door alle verdenkingen. Daar komt bij dat ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onderzoek heeft lopen naar Dunya Zorggroep. Meer duidelijkheid over die resultaten wordt in de loop van deze week verwacht. 

Bron: Omroep Gelderland

Ondersteuning bij fraudesignalen

Krijgt u een fraudesignaal binnen en wilt u ondersteuning bij de aanpak hiervan? Neem dan contact op via nalevingverberg dit@vng.nl of de KCHN-adviseur in uw regio.