Publicatiedatum: 25-09-2019

Nieuws

3 vragen aan Janneke van Vugt, programmamanager Rechtmatige zorg

Team Zorg van VNG KCHN ondersteunt gemeenten bij vragen en casussen over fraudepreventie in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Het team geeft advies aan gemeenten over aanpak en onderzoek van concrete fraudesignalen en het voorkomen van zorgfraude binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet.

We vroegen Janneke van Vugt, programmamanager rechtmatige zorg naar haar ervaringen.

4 jaar geleden ging het project Rechtmatige zorg van start. Hoe heeft het project zich ontwikkeld de afgelopen tijd?

De VNG is sinds het najaar van 2015 namens gemeenten betrokken bij de partners in het zorgveld voor het sluitend maken van de keten rondom zorgfraude. ‘De eerste periode herinner ik me vooral als pionieren,’ vertelt Janneke. We richtten een Expertteam op, waarin beleidsmakers, juristen en communicatieadviseurs aan de slag gingen met vragen beantwoorden van gemeenten. Dat waren er het eerst jaar al ruim 200. En we maakten een portal voor gemeenten met nieuws, onze eerste producten en veelgestelde vragen.

In 2016 is het denken over zorgfraude bij gemeenten veranderd, vervolgt Janneke. ‘Dat had onder meer te maken met de uitkomsten van het rapport van Menno Fenger. Hierin stond zwart-op-wit dat fraude onder de Wmo en Jeugdwet niet per definitie door de burger gepleegd werd, maar dat het risico vooral in de schil rond de burger zit. Denk daarbij aan de zorgverlener, budgethouder, etc. Dat was in die tijd echt een openbaring, waar we ons nu misschien niets meer bij voor kunnen stellen.

In 2017 zetten we – doordat we steeds meer vragen over de uitvoering kregen – een speciaal team op om gemeenten te ondersteunen bij fraudeonderzoeken: het Ondersteuningsteam Fraudesignalen (OTF). In datzelfde jaar boden we gemeenten bij circa 100 casussen ondersteuning bij de onderzoeksaanpak. Soms kleinschalig, soms werden het grote zaken die ook landelijke aandacht kregen.

Vorig jaar voegden we het expertteam en het OTF samen in Team Zorg. Alle gemeenten kunnen met vragen rondom toezicht, handhaving en naleving onder de Wmo en Jeugdwet terecht bij één team, bestaande uit deskundigen met verschillende expertises en achtergronden.

Wat heb je tot nu toe bereikt met je team? 

‘Gemeenten erkennen en waarderen onze expertise en inzet. Team Zorg is een belangrijke schakel geworden in de zorgketen, specifiek bij het voorkomen van fraude. We zijn het aanspreekpunt voor gemeenten, het ministerie van VWS en ook steeds meer voor andere ketenpartners.’

Wat dacht je van onze succesvolle kennisbijeenkomsten met uiteenlopende thema’s, onze gewaardeerde handreikingen en interviews op naleving.net en vng.nl en goed afgeronde onderzoeken bij gemeenten? Daar mogen we echt trots op zijn.’

Welke ontwikkelingen zie je op gemeenten afkomen?

‘Als eerste denk ik dan toch aan de Wet gegevensdeling en Rechtmatige Zorg die zal bijdragen aan een betere ontsluiting van gegevens op een juridische geborgde wijze. Samen met partners zijn we hier al sinds 2017 mee bezig en met een beetje geluk wordt het voorstel in januari 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.

‘Graag zou ik zien dat onderwijs (hun wetenschappelijke inzichten), ondernemers en overheid meer tot elkaar komen, vanuit het idee om van elkaar te kunnen leren. Ik denk daarbij aan Fair Care. Gemeenten vinden het heel lastig om de controle uit te voeren op de daadwerkelijk geleverde zorg. Veelal accepteren ze een marge tussen niet geleverde, maar wel gedeclareerde zorg. Er zijn mogelijkheden en technieken beschikbaar die gemeenten hierin kunnen ontzorgen. Wanneer je dat ook nog koppelt aan kwaliteitsstandaarden voor de burger, dan kan dit leiden tot een win-winsituatie. Ik verwacht dat er de komende jaren meer van dit soort initiatieven voorbij komen waarbij we van elkaar kunnen leren.’