Jaarbeeld 2018 van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)

Dit document is actueel.

Laatste wijziging: 27-03-2019

Integer omgaan met zorggelden draagt bij aan de betaalbaarheid van zorg. Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) beoogt de integriteit van de zorgsector verder te versterken. Het doel is om via het combineren van informatie de IKZ-partners in staat te stellen zorgfraude effectiever aan te pakken. De partners hebben 2 kerntaken bij het IKZ belegd:

  1. het gezamenlijk bespreken van specifieke fraudesignalen en het verrijken van fraudesignalen met aanvullende informatie voor opsporingsdiensten, toezichthouders en zorgverzekeraars;
  2. het signaleren van trends, ontwikkelingen en fenomenen in de onrechtmatige besteding van zorggelden.

Dit jaarbeeld kijkt terug op 2018 en is bedoeld voor alle betrokkenen die zich bezighouden met de aanpak van zorgfraude.

Samenwerking

Het IKZ is een samenwerking van de Belastingdienst, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de FIOD, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie SZW (ISZW), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Openbaar Ministerie (OM), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In 2019 sluit ook de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan. Voor meer informatie over het Jaarbeeld 2018 neemt u contact op met Nanda van Zoelen of belt u naar 030 296 8335.