Aansluiten gemeenten op het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) | Factsheet

Dit document is actueel.

Laatste wijziging: 04-11-2019

Om goede en betaalbare zorg te garanderen, hebben we in Nederland afspraken gemaakt en regels en wetten opgesteld. Als partijen zich daar niet aan houden, liggen risico’s voor de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg op de loer. Burgers zijn daarvan de dupe. Om fraude in de zorg op te sporen, te onderzoeken en waar nodig te bestraffen, hebben toezichthouders, opsporingsdiensten, gemeenten en uitvoeringsorganisaties de krachten gebundeld. Alle signalen over fraude en misbruik, bijvoorbeeld meldingen van burgers of zorgaanbieders, komen bij het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) terecht.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen van een gemeentelijke expert van het IKZ? Laat dan uw contactgegevens achter. Een gemeentelijke expert neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.

Uw gegevens