Publicatiedatum: 18-02-2020

Nieuws

Wat doet het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)?

In de folder ‘Dit doet het IKZ’ krijgt u antwoord op deze vraag. U leest hierin wat het IKZ doet en aan de hand van voorbeelden krijgt u ook zicht op hoe het informatieknooppunt werkt.

Korte impressie

Bij het IKZ zijn organisaties aangesloten die bezig zijn met het bestrijden van zorgfraude. Het gaat onder meer om zorgverzekeraars, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook hebben zich – via de VNG – al veel gemeenten aangesloten bij het IKZ. Belangrijk, want de impact van zorgfraude is groot en vereist een gezamenlijke en sluitende aanpak.

Het IKZ brengt kort gezegd signalen van de verschillende partners samen en vult die verder aan met informatie uit open en gesloten bronnen. Bestaat het vermoeden dat een casus omvangrijk is en meerdere partners raakt, dan stelt het IKZ een informatieproduct op of organiseert het een casustafel. Hier schuiven de betreffende partners aan, bespreken de aanpak en stemmen die met elkaar af.

De folder

Meer informatie

Wilt u meer weten over de juridische borging, de wijze waarop u een signaal kunt doorgeven aan het IKZ én de mogelijkheden om uw gemeente snel bij het IKZ aan te sluiten? Kijk dan op Het Informatieknooppunt Zorgfraude en uw gemeente.