Publicatiedatum: 18-02-2020

Nieuws

Aan de slag met het pgb-fraudebarrièremodel

De afgelopen maanden hebben de media veel aandacht besteed aan zorgfraude. Gemeenten spelen een belangrijke rol hierin als het gaat om de aanpak van fraude met pgb’s vanuit de Wmo 2015 en Jeugdwet. Maar wat kunt u als gemeente nu doen om zorgfraude te voorkomen? Daarvoor is een pgb-fraudebarrièremodel ontwikkeld.

Voorkomen is beter dan genezen

Wat in de aanpak van zorgfraude steeds naar voren komt is dat een strenge aanpak aan de voorkant loont. Het is lastig om fraude te bewijzen en het geld terug te vorderen als het eenmaal onrechtmatig besteed is. Daarom is het belangrijk uw gemeente zo in te richten om het moeilijker te maken voor zorgaanbieders met slechte intenties om zorg te verlenen.

Het pgb-fraudebarrièremodel

Voor het pgb-fraudebarrièremodel zijn de gelegenheden in kaart gebracht waar fraudeurs gebruik van maken en welke barrières hier opgelegd kunnen worden om dat te voorkomen. Dit heeft VNG KCHN samen gedaan met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Zij hebben veel ervaring met het ontwikkelen van barrièremodellen. 

De barrières

Samen met verschillende partijen zijn we gekomen tot een groot aantal barrières. Daarvan hebben we er een aantal geselecteerd die het grootste effect zullen hebben op het voorkomen van zorgfraude. Deze 11 barrières worden verder toegelicht in deze handreiking. Per barrière wordt aangegeven wat u hiermee tegengaat en hoe u de barrière vorm kunt geven binnen uw organisatie.

Het barrièremodel is alleen bedoeld voor gemeenten en daarom alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Werkt u bij een gemeente? Log dan in met uw account of maak hier een account aan.

Download