Publicatiedatum: 13-02-2020

Nieuws

Wetsvoorstel Bevorderen Samenwerking en Rechtmatige Zorg (Wbsrz) eind juni naar Tweede Kamer

Het streven is dat het wetsvoorstel Bevorderen Samenwerking en Rechtmatige Zorg (Wbsrz) eind tweede kwartaal 2020 aan de Tweede Kamer wordt verzonden. Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar aanleiding van een vraag van GroenLinks.

De GroenLinks-fractie constateerde dat malafide zorgaanbieders vaak niet alleen van de ene naar de andere gemeente gaan om hun praktijken voort te zetten, maar ook van de ene naar de andere zorgwet overstappen. Lukt het niet om te frauderen binnen de Wmo 2015, dan lukt het wel om bij de Wlz binnen te komen. 

Minister De Jonge herkent dit signaal. "Het is bekend dat partijen juist vaak domeinoverschrijdend actief zijn of relatief eenvoudig van domein waarin zij actief zijn wisselen. Momenteel hebben gemeenten en ziektekostenverzekeraars geen grondslag en een effectief middel om (persoons)gegevens van natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan de gerechtvaardigde overtuiging bestaat dat zij frauderen, met elkaar te delen. Het desbetreffende wetsvoorstel Bevorderen Samenwerking en Rechtmatige Zorg (Wbsrz), dat er voor zorgt dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten gegevens over fraudeurs in het Waarschuwingsregister Zorgfraude kunnen registreren, is aanhangig bij de Raad van Staten .  Voorkomen moet worden dat frauderende zorgaanbieders, verzekerden en cliënten ook in andere domeinen in de zorg fraude plegen. Het wetsvoorstel zorgt er daarnaast voor dat verschillende partijen, waaronder toezichthouders, opsporingsdiensten, zorgverzekeraars en gemeenten, signalen over fraude beter uit gaan wisselen waar dit nu beperkt of niet mogelijk is. Deze partijen kunnen hierdoor – ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid – fraude beter opsporen en aanpakken. Het streven is dit wetsvoorstel eind tweede kwartaal 2020 aan de Tweede Kamer te verzenden."

Bron: Verslag schriftelijk overleg over aanpak inkoop en aanbesteden Sociaal Domein.