Informatie

In de community's gaan we op een professionele en zakelijke manier met elkaar om. Om ervoor te zorgen dat we met elkaar voldoen aan de wettelijke eisen en de geldende fatsoensnormen, hebben we een aantal gedragsregels opgesteld.

We wensen u veel mooie discussies met bruikbare inzichten toe.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons via nalevingverberg dit@vng.nl.