Publicatiedatum: 09-10-2018

Agenda

Kennisbijeenkomst Civielrechtelijke terugvordering Wmo 2015 en Jeugdwet | VOL

Datum: 20-11-2018

Op dinsdag 20 november organiseert Team Zorg van VNG KCHN alweer de 8e kennisbijeenkomst. Waar de kennisbijeenkomst van november 2017 inzoomde op bestuursrechtelijke herziening en terugvordering van cliënten, staan tijdens deze bijeenkomst de civielrechtelijke mogelijkheden voor terug- en invordering centraal.

In een notendop

Civielrechtelijke regels voor terug- en invordering van voorzieningen en pgb’s van cliënten en van anderen zijn een 'aparte tak van sport'. Denk aan terugvordering op basis van het derdenbeding of bij aanbieders waar uw gemeente een contract- of subsidierelatie mee heeft. Tijdens deze kennisbijeenkomst staan de juridische (on)mogelijkheden en 'inspirerende' casuïstiek op de agenda. Een lunch tussen het theorie- en praktijkgedeelte is bij de dag in begrepen.

Programma

10.00   | Opening door Janneke van Vugt, programmamanager Team Zorg VNG KCHN

10.05   | Juridische inleiding door Paul Norp, jurist Team Zorg

10.30   | Terugvorderen bij zorgaanbieders door Dennis van Tilborg, advocaat bij AKD

12.00   | Netwerklunch

12.45   | Interactief aan de slag met de kennis uit het ochtendprogramma

14.00   | Plenaire afsluiting

14.30   | Einde

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor collega’s die zich binnen gemeenten al langer bezighouden met fraudepreventie en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet (gevorderden/experts) en met collega’s die zich specifiek bezighouden met terugvordering onder deze wetten. Er kunnen maximaal 70 personen deelnemen.

Locatie en tijd

  • Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99, 3511 AE  Utrecht
  • Dinsdag 20 november van 10.00 tot 14.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur), inclusief lunch

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt en u kunt zich niet meer inschrijven.