Publicatiedatum: 15-08-2018

Agenda

Informatiebijeenkomst voor gemeenten over verrijking zorgfraudesignalen

Datum: 15-01-2019

Team Zorg van VNG KCHN en het IKZ nodigen u van harte uit voor deze informatiebijeenkomst op dinsdagmiddag 15 januari 2019 in Utrecht. Meld u snel aan als u de aanpak van zorgfraude binnen uw gemeente met behulp van het IKZ naar een hoger plan wilt tillen. Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen. Deelname is gratis.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u inzicht in wat het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) voor uw gemeente kan betekenen bij het tegengaan van zorgfraude, hoe dit er in de praktijk uitziet en wat u hiervoor nodig heeft. Daarnaast komen ook de gevolgen van het wetsvoorstel Informatieknooppunt Zorgfraude en Waarschuwingsregister Zorg aan bod. Dit voorstel van het ministerie van VWS geeft gemeenten (naar verwachting per 1 januari 2020) meer wettelijke mogelijkheden om gegevens uit te wisselen bij fraudesignalen. U krijgt antwoord op de vraag wat dit voor uw gemeente betekent.

Het IKZ helpt gemeenten bij de - juridisch geborgde - uitwisseling van informatie met de ketenpartners in de strijd tegen zorgfraude. Op dit moment kunt u middels een verwerkersovereenkomst met de VNG gebruikmaken van deze informatie. Met het nieuwe wetsvoorstel krijgt het IKZ vanaf 2020 rechtspersoonlijkheid en een eigen wettelijke grondslag om informatie over zorgfraude uit te wisselen.

Datum, tijd en locatie

  • Dinsdag 15 januari 2019
  • 13.00 – 17.00 uur, inclusief netwerkborrel
  • Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ  Utrecht

Programma

13.00 - 13.30Inloop
13.30 - 13.45

Welkom en opening door dagvoorzitter Ad van Mierlo, directeur VNG KCHN

13.45 - 14.00

Huidige (juridische) relatie IKZ – gemeenten

14.00 - 14.15

Toekomstige relatie IKZ – gemeenten

14.15 - 14.30

Toekomstige relatie VNG gemeenten

14.30 - 14.45

Pauze

14.45 - 15.45

Vraag & antwoord carrousel

15.45 - 16.00

Pauze

16.00 - 16.15

Plenaire terugkoppeling vraag & antwoord carrousel

16.15 - 17.00

Afsluiting en borrel

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor gemeenten die meer willen weten over het IKZ, voordat zij aan willen sluiten.

Kosten

Geen

Inschrijven

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.