Publicatiedatum: 15-08-2018

Agenda

Informatiebijeenkomst IKZ voor gemeenten

Datum: 15-01-2019

Deze bijeenkomst stond oorspronkelijk gepland op 23 oktober, maar is verplaatst naar 15 januari 2019.

U krijgt tijdens deze bijeenkomst compact en overzichtelijk inzicht in wat het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) voor uw gemeente kan betekenen bij het tegengaan van zorgfraude, hoe dit er in de praktijk uitziet en wat u hiervoor nodig heeft.

Team Zorg van VNG KCHN en het IKZ organiseren op dinsdagmiddag 15 januari de Informatiebijeenkomst IKZ voor gemeenten. Meld u snel aan als u de aanpak van zorgfraude binnen uw gemeente met behulp van het IKZ naar een hoger plan wilt tillen. Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen. Deelname is gratis.  

Het IKZ helpt gemeenten bij de – juridisch geborgde – uitwisseling van informatie met de ketenpartners in de strijd tegen zorgfraude. Omdat veel gemeenten vragen hebben m.b.t. het hoe, wat en waarom van het IKZ, vindt deze bijeenkomst plaats. Naast de onderwerpen die op het programma staan, heeft u voldoende ruimte om vragen te stellen.

Na afloop is er tijdens de borrel gelegenheid om nog even met elkaar verder te praten en uw netwerk uit te breiden.

Locatie en tijd

  • Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ  Utrecht
  • Dinsdag 15 januari 2019 van 13.00 – 17.00 uur inclusief netwerkborrel

Programma

  • Presentatie IKZ algemeen en lokale meldpunten
  • Juridische kaders IKZ en nieuwe wetgeving
  • Praktijkvoorbeelden samenwerking IKZ, IGJ en gemeenten
  • Data-analyses bij IKZ
  • Plenaire afsluiting & netwerkborrel

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor gemeenten die meer willen weten over het IKZ, voordat zij aan willen sluiten.

Kosten

Geen

Inschrijven