Publicatiedatum: 03-04-2019

Agenda

Barrièremodel tegen pgb-fraude

Datum: 07-05-2019

Denken als een fraudeur en dan de juiste barrières kunnen opwerpen als gemeente? Dat is het vraagstuk dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en VNG KCHN graag op 7 mei aan u voorleggen.

Barrièremodel

Het CCV en VNG KCHN hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk een barrièremodel te ontwikkelen voor gemeenten om fraude met het persoonsgebonden budget (pgb) tegen te gaan. Met een aantal analisten, gemeenten en ketenpartners zijn de risico’s, de vraagstukken en interventies in kaart gebracht. De volgende stap zetten het CCV en VNG KCHN graag samen met maximaal 10 gemeenten.

Wilt u daar een bijdrage aan leveren?

U bent van harte welkom. Aanmelden kan met een mail aan Sanne Hoogendoorn via sanne.hoogendoorn@vng.nl. Het CCV en VNG KCHN ontmoeten u graag en leggen graag meer uit over de mogelijkheden van het werken met een barrièremodel.

Datum, tijdstip en locatie

  • 7 mei 2019
  • 10.00 - 13.00 uur (inclusief lunch)
  • Een nader te bepalen locatie in Utrecht