Publicatiedatum: 24-07-2018

Agenda

2-daagse pilot voor beginnende toezichthouders rechtmatigheid

Datum: 29-10-2018

Bent u recentelijk bij een gemeente gestart als toezichthouder rechtmatigheid op het terrein van de Wmo 2015 en/of Jeugdwet? Of neemt u binnenkort deze taak op u binnen uw gemeente? En weet u eigenlijk niet goed hoe u deze taak het beste kunt uitvoeren?

Dan is er goed nieuws! Want op 29 en 31 oktober 2018 organiseert VNG KCHN een 2-daagse trainingspilot, waarin alle aspecten van het toezichthouderschap aan de orde komen. Deze op de praktijk gerichte training focust zich op de primaire taken, de specifieke bevoegdheden van de toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet en op de positionering binnen de gemeente.

Antwoord op belangrijke vragen

Na afloop kunt u alle belangrijke vragen beantwoorden, waarmee toezichthouders te maken krijgen. Denk aan vragen als:

  • Hoe en op welke wijze kan ik als toezichthouder rechtmatigheid het best samenwerken met de toezichthouder kwaliteit en/of afdeling kwaliteit binnen en buiten de gemeente?
  • Hoe kan ik als toezichthouder het fraudebewustzijn binnen de gemeente vergroten?
  • Hoe en wanneer dien ik als toezichthouder te starten met een onderzoek naar signalen van onrechtmatigheden en/of fraude?
  • Met welke partijen in de zorgketen kan ik het beste samenwerken en/of informatie delen?
  • Op welke wijze en wanneer kan ik als toezichthouder het management en bestuur informeren en betrekken bij mijn werkzaamheden?

U krijgt niet alleen antwoord op deze vragen, ze worden ook met praktijkvoorbeelden toegelicht. Daarnaast krijgt u ook diverse praktische tools en hulpmiddelen.

Facultatieve trainingsdag met de juridische kaders Wmo 2015 en Jeugdwet

Voorafgaand aan deze 2-daagse training heeft u op 25 oktober de mogelijkheid een extra trainingsdag te volgen over de wettelijke kaders en relevante bepalingen van de Wmo 2015 en/of Jeugdwet. Dit is vooral bedoeld voor medewerkers die nog weinig tot geen kennis hierover hebben.  

Op deze facultatieve dag komt alle relevante regelgeving aan de orde aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden. Uiteraard met speciale aandacht voor frauderisico’s, preventie en handhaving in de Wmo en Jeugdwet.

Deze extra dag stelt de cursist in staat om optimaal kennis te kunnen opdoen tijdens de training.

Data en locatie

  • 29 en 31 oktober en een facultatieve trainingsdag op 25 oktober
  • Van der Valk Hotel Breukelen, Stationsweg  91, 3621 LK Breukelen

Kosten en annuleren

  • De investering voor de 2-daagse pilot bedraagt € 795,- (exclusief btw).
  • Voor de facultatieve extra dag op 25 oktober bedraagt de investering € 395,- (exclusief btw).

Deelnemers van gemeenten met een handhavingsabonnement krijgen 10% korting.

Heeft u zich aangemeld, maar kunt u onverwacht toch niet deelnemen. Dan kunt u tot 1 maand voor aanvang van de training kosteloos annuleren of kunt u - tot op de dag van de training - een vervanger aanwijzen. Mail uw wijziging o.v.v. Pilot voor beginnende toezichthouders rechtmatigheid naleving(at)vng.nl.

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u deze mailen naar naleving(at)vng.nl.