Zorg

U zorgt ervoor dat mensen in uw gemeente de ondersteuning en/of jeugdhulp krijgen die ze echt nodig hebben. Door toezicht en handhaving beperkt u fouten tot een minimum en voorkomt en bestrijdt u fraude – ook door zorgaanbieders – actief en effectief. 

U bereikt dit door als organisatie bewust te zijn van de risico’s op fouten en fraude binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Daarbij is het zaak om een of meerdere toezichthouders aan te wijzen en de organisatie (verder) handhavings-, fouten- en fraudealert te maken.

Team Zorg van VNG KCHN adviseert en ondersteunt u op verschillende manieren bij het tegengaan van fouten en fraude. Op deze site vindt u onder meer de wettelijke kaders, onderzoeken, handreikingen en een stappenplan voor een rechtmatigheidsonderzoek. Ook kunt u met uw overige beleidsmatige vragen en verzoeken om ondersteuning bij de aanpak van fraudesignalen bij Team Zorg terecht.

Uitgelicht

3-daagse training aanpak Fraudeonderzoek

Leer in 3 dagen u hoe u een gedegen fraudeonderzoek opzet.