Publicatiedatum: 12-02-2018

Nieuws

VNG en Divosa willen actie rijksoverheid omtrent schulden

De VNG en Divosa hebben in aanloop van het rondetafelgesprek schulden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een gezamenlijk standpunt ingenomen over de maatregelen die zij van het rijk verlangen op het gebied van schuldhulp.

Randvoorwaarden

De verenigingen stellen dat succesvol schuldenbeleid door gemeenten niet mogelijk is zonder een aantal randvoorwaarden waaraan het rijk moet voldoen en hebben acht concrete voorstellen meegegeven aan de Amsterdamse wethouder Vliegenthart (sociale zaken, SP) die vandaag met de Kamercommissie om de tafel zat.

Meer bevoegdheden gebruik gegevens

In het gezamenlijk positiepaper benadrukken de VNG en Divosa onder meer het belang van betere financiële educatie op school. Ook zouden mbo’s, hogescholen en universiteiten een ‘zorgstructuur’ moeten hebben om studenten met schulden te helpen. VNG en Divosa willen ook meer bevoegdheden voor gemeenten om persoonsgegevens te verkrijgen en te gebruiken om schuldenaars ‘outreachend’ te hulp te schieten en een integraal beleid te voeren. Daarbij staat privacywetgeving nog vaak in de weg.

Lees verder op binnenlandsbestuur.nl