Publicatiedatum: 04-10-2019

Nieuws

Verplicht naar de rechter om een zaak te verliezen

In zijn column op Sociaalweb gaat mr. Hans Nacinovic in op een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van afgelopen voorjaar. De rechtbank had geoordeeld dat de gemeente Rotterdam, ondanks het feit dat zij in het betreffende geval op grond van de Participatiewet niet mocht instemmen met een schuldregeling waarbij de ten onrechte verkregen bijstand gedeeltelijk zou worden kwijtgescholden, toch moest meewerken aan een dergelijke schuldenregeling. 

Bij alle socialezekerheidsuitkeringen is het de uitkeringsorganisatie verboden om in het kader van een schuldenregeling in te stemmen met een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van zogenaamde fraudevorderingen. Ik zeg overigens bewust ‘zogenaamde’, omdat het formele criterium is dat de vorderingen zijn ontstaat door het niet (volledig) nakomen van de inlichtingenplicht, en dat is ruimer dan alleen maar echte fraude. Het kan ook gaan om ‘laksheid’ of ‘vergissingen’.

En eigenlijk was de uitspraak van de rechtbank Rotterdam helemaal niet vernieuwend, want er waren al eerder uitspraken geweest waarbij de uitkeringsorganisatie, ondanks het wettelijk verbod op kwijtschelding, daar van de rechter in het kader van een dwangakkoord toch mee moest instemmen. Zo had diezelfde rechtbank vijf jaar geleden al eens geoordeeld dat het UWV toch moest meewerken aan een schuldregeling. Maar dat leidde toen niet tot enige consternatie.

Gemeenten verkeren echter wel in een bijzondere positie...

Lees verder op de website van Sociaalweb.