Publicatiedatum: 04-09-2019

Nieuws

Intensief contact met bijstandsklanten: kleine stapjes naar de arbeidsmarkt

Uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt lijken veelal te zijn opgegeven voor arbeidsmarktparticipatie. Voor hen is de bijstand eerder hangmat dan vangnet. Een aantal gemeenten komt daarvan terug en wil al haar bijstandsklanten weer leren kennen en activeren. Bijvoorbeeld met frequente, intensieve en persoonlijke gesprekken.

Wat dat oplevert leest u in het artikel van Sanne van der Valk en Menno Fenger op Sociale Vraagstukken.

Selectief inzetten

Forse bezuinigingen op re-integratiebudgetten hebben ertoe geleid dat gemeenten hun beperkte middelen veelal selectief inzetten voor kansrijke uitkeringsgerechtigden, dat wil zeggen degenen met een reƫel perspectief op arbeidsmarktparticipatie binnen een relatief korte periode (meestal binnen twaalf maanden). Het gevolg is dat bijstandsklanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt veel minder in beeld zijn.

Positief effect

Onderzoeken laten zien dat frequente face-to-facegesprekken tussen sociaal consulenten en uitkeringsgerechtigden positief effect hebben op onder andere de werkhervattingskans. Net als de praktijk zijn deze onderzoeken veelal gericht op de effectiviteit van gesprekken voor kansrijke uitkeringsgerechtigden. Het vermoeden bestaat dat voor kansarmere bijstandsklanten meer intensieve en persoonlijke gesprekken van belang zijn.

Meer informatie

Het hele artikel leest u op de website van Sociale Vraagstuken.

Sanne van der Valk is promovenda aan de afdeling Public Administration and Sociology aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Menno Fenger is aan dezelfde universiteit en afdeling hoogleraar Institutionele dynamiek en governance in moderne verzorgingsstaten.